WBTExpres jako narzędzie do tworzenia interaktywnych prezentacji

Forma doskonalenia szkolenie rady pedagogicznej
Obszary edukacyjne Technologia informacyjno - komunikacyjna
Tytuł WBTExpres jako narzędzie do tworzenia interaktywnych prezentacji - w formie on-line
Opis

Szkolenie zostanie zrealizowane po zgłoszeniu szkoły porzez rejestrację na stronie CEN w Białymstoku - link do rejestracji

Termin szkolenia jest uzgadniany ze szkołą po zgłoszeniu.

Instytucja organizująca Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku, ul. Złota 4, tel 85 732 98 67, e-mail cen@cen.bialystok.pl
Miejsce realizacji platforma do szkoleń online
Obszar działania
  • zambrowski
  • wysokomazowiecki
  • suwalski
  • sokólski
  • siemiatycki
Adresaci zainteresowane szkoły i placówki oświatowe
Organizator/ osoba do kontaktu Katarzyna Gagan
Koszt Płatny

Dodana: 16 kwiecień 2020 09:00

Zmodyfikowana: 28 grudzień 2020 10:10