Dodana: 30 czerwiec 2017 10:01

Zmodyfikowana: 30 czerwiec 2017 10:01

Działania w projekcie

Realizacja dodatkowych zajęć pozalekcyjnych na rzecz 62 uczniów I Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Konarskiego w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Zambrowie.

Realizowane zajęcia pozalekcyjne z matematyki, fizyki i informatyki

 • Grupa I - matematyka na poziomie rozszerzonym (40 godzin)
 • Grupa II - matematyka - systematyzowanie i poszerzanie wiedzy (40 godzin)
 • Grupa III – fizyka na poziomie rozszerzonym (40 godzin)
 • Grupa IV - informatyka – tworzenie i administrowanie stroną internetową szkoły (50 godzin)
 • Grupa V - informatyka – komputerowy skład tekstu (40 godzin)

Łącznie zajęcia przeprowadzone na rzecz 62 uczniów , w łącznym wymiarze 210 godzin.

Realizowane zajęcia pozalekcyjne z języka angielskiego

 • Grupa I - język angielski na poziomie średniozaawansowanym (60 godzin)
 • Grupa II - język angielski na poziomie średniozaawansowanym (60 godzin)
 • Grupa III – język angielski na poziomie rozszerzonym (60 godzin)
 • Grupa IV - język angielski na poziomie rozszerzonym (60 godzin)
 • Grupa V - język angielski na poziomie średniozaawansowanym (60 godzin)

Łącznie zajęcia przeprowadzone na rzecz 62 uczniów , w łącznym wymiarze 300 godzin.

Realizowane zajęcia pozalekcyjne z przedsiębiorczości

 • Grupa 1 - przedsiębiorczość (8 godzin)
 • Grupa 2 - przedsiębiorczość (8 godzin)
 • Grupa 3 – przedsiębiorczość (8 godzin)
 • Grupa 4 - przedsiębiorczość (8 godzin)

Łącznie zajęcia przeprowadzone na rzecz 62 uczniów , w łącznym wymiarze 32 godzin.

Realizowane grupowe zajęcia pozalekcyjne z doradztwa zawodowego

 • Grupowe zajęcia z doradztwa zawodowego na rzecz 30 uczniów (2 grupy po 15 uczniów) w łącznym wymiarze 12 godzin

Realizowane indywidualne zajęcia pozalekcyjne z doradztwa zawodowego

 • Indywidualne zajęcia z doradztwa zawodowego na rzecz 30 uczniów w łącznym wymiarze 90 godzin

Indywidualne Plany Działania łącznie dla 30 uczniów

Realizowane zajęcia pozalekcyjne w formie warsztatów

 • Zajęcia w lokalnym przedsiębiorstwie na rzecz 62 uczniów (3 grupy po 16 uczniów i 1 grupa po 14 uczniów) w łącznym wymiarze 8 godzin

Realizowany pozaszkolny wyjazd edukacyjny

 • Wyjazd edukacyjny rozwijający kompetencje związane z naukami matematyczno-informatycznymi na rzecz 62 uczniów

W programie wycieczki:

 • EXPERYMENT Pomorski Park Naukowo – Technologiczny / Centrum Nauki
 • EDF Polska SA Oddział Wybrzeże - firma produkcyjna w Gdańsku
 • Akwarium Gdyńskie – warsztaty z edukatorem
 • Europejskie Centrum Solidarności