Nazwa inicjatywy Wykształcony stażysta – turystyczny specjalista
Opis inicjatywy Zespół Szkół Sióstr Salezjanek im. Jana Pawła II w Suwałkach realizuje projekt pn. „Wykształcony stażysta – turystyczny specjalista”, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Priorytetu III. Kompetencje i kwalifikacje, Działanie 3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki, Poddziałanie 3.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki – poza ZIT BOF. W ramach projektu 36 uczennic i uczniów zrealizowało staże zawodowe w wymiarze min. 150 godzin na osobę. Celem projektu jest podniesienie kompetencji zawodowych wszystkich 31 uczennic i 5 uczniów kształcących się na kierunku technik obsługi turystycznej poprzez realizację staży zawodowych, wykraczających ponad wymiar praktyk zawodowych objętych podstawą programową oraz podniesienie kwalifikacji zawodowych dwóch nauczycielek zawodu poprzez realizację stażu w wymiarze min. 40 godzin w 2 tygodnie. Stażyści mieli do wyboru przedsiębiorstwa turystyczne na terenie całej Polski. Z opcji wyjazdu skorzystało łącznie 20 osób, które odbyły staże w Gdańsku, Sopocie, Władysławowie, Karpaczu, Krakowie, Giżycku, Ełku oraz w okolicach Suwałk i samym mieście. Każdy uczestnik otrzymał wsparcie finansowe na koszty noclegów, wyżywienia, przejazdów, biletów komunikacji miejskiej oraz wyposażenie w postaci stroju służbowego oraz materiałów biurowo-piśmienniczych. Każdy stażysta otrzymał certyfikat ukończenia stażu wraz z referencjami od pracodawców. Po zakończonych stażach uczniowie otrzymali stypendium stażysty. Efektem projektu będzie zwiększenie szansy zatrudnienia w branży turystycznej. Wartość projektu: 219 012,10 zł, dofinansowanie: 208 061,49 zł. Koordynatorka projektu: Joanna Kalejta
Termin 13 czerwca – 30 listopada 2016
Instytucja Zespół Szkół Sióstr Salezjanek im. Jana Pawła II w Suwałkach
Ulica i numer Sejneńska 10
Kod pocztowy, miasto 16-400 Suwałki
Dane kontaktowe. tel. 87 566 38 65; fax: 87 565 12 88; e-mail: zsales@poczta.onet.pl
Adres witryny www http://www.zssal.suwalki.pl
Adres www platformy elearningowej http://www.zssal.suwalki.pl

Dodana: 19 październik 2016 13:03

Zmodyfikowana: 20 październik 2016 12:31