Pomoc psychologiczno - pedagogiczna

Dostępne: 25 wyników ze wszystkich kategorii.

NEURODYDAKTYKA

Autor: Katarzyna Wiesława Urbańska - Biblioteka Pedagogiczna Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach

Adres witryny www: https://cen.suwalki.pl/

Typ zasobu: Zestawienia bibliograficzne

DYSLEKSJA I DYSGRAFIA

Autor: Katarzyna Romanowska - Biblioteka Pedagogiczna Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach

Adres witryny www: https://cen.suwalki.pl/

Typ zasobu: Zestawienia bibliograficzne

DEPRESJA U DZIECI I MŁODZIEŻY

Autor: Katarzyna Romanowska - Biblioteka Pedagogiczna Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach

Adres witryny www: https://cen.suwalki.pl/

Typ zasobu: Zestawienia bibliograficzne

AFAZJA

Autor: Barbara Rutkowska - Biblioteka Pedagogiczna Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach

Adres witryny www: https://cen.suwalki.pl/

Typ zasobu: Zestawienia bibliograficzne

Bajki terapeutyczne

Autor: Katarzyna Romanowska - Biblioteka Pedagogiczna Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach

Adres witryny www: https://cen.suwalki.pl/

Typ zasobu: Zestawienia bibliograficzne

ZESPÓŁ ASPERGERA

Autor: Beata Niedźwiecka - Biblioteka Pedagogiczna Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach

Adres witryny www: https://cen.suwalki.pl/

Typ zasobu: Zestawienia bibliograficzne

Arteterapia

Autor: Katarzyna Romanowska

Adres witryny www: https://cen.suwalki.pl/

Typ zasobu: Zestawienia bibliograficzne

Zajęcia logopedyczne

Autor: Joanna Korzeniewska, logopeda, SP nr 1 w Siemiatyczach

Adres witryny www:

Typ zasobu: Scenariusze

KONSPEKT ZAJĘĆ LOGOPEDYCZNYCH

Autor: Elżbieta Buchowiec-Łubko, logopeda, Szkoła Podstawowa nr 1 w Siemiatyczach

Adres witryny www:

Typ zasobu: Scenariusze

Układanie zdań i dzielenie ich na wyrazy.

Autor: Raisa Pietruk, edukacja wczesnoszkolna/terapia pedagogiczna, Szkoła Podstawowa

Adres witryny www:

Typ zasobu: Scenariusze