Klub geografów

Forma doskonalenia sieć współpracy
Obszary edukacyjne Edukacja przyrodnicza
Tytuł Klub geografów
Opis
  • Działania metodyczne sprzyjające przygotowaniu uczniów do rozwiązywania testów egzaminacyjnych.
  • Wykorzystanie formuły zadań egzaminacyjnych w projektowaniu własnych zestawów ćwiczeń z wybranych działów geografii.
  • Analiza kryteriów oceniania różnych typów zadań na podstawie informatorów i arkuszy CKE.
  • Innowacyjne i projektowe działania na lekcjach i zajęciach pozalekcyjnych z geografii. 
Instytucja organizująca Centrum Edukacji Nauczycieli w Łomży, Plac Tadeusza Kościuszki 2 18-400 Łomża tel. 86 216 42 17
Miejsce realizacji CEN w Białymstoku, Internet
Obszar działania m. Białystok
Termin rozpoczęcia 2021-03-11
Adresaci nauczyciele geografii wszystkich typów szkół
Organizator/ osoba do kontaktu Lidia Grad
Koszt Bezpłatny

Dodana: 15 luty 2021 22:21

Zmodyfikowana: 15 luty 2021 22:21