Tworzenie materiałów dydaktycznych z wykorzystaniem programu PowerPoint

Forma doskonalenia kurs e-learningowy
Obszary edukacyjne Technologia informacyjno - komunikacyjna
Tytuł Tworzenie materiałów dydaktycznych z wykorzystaniem programu PowerPoint
Opis

Celem kursu jest zapoznanie uczestnika z możliwością wykorzystania programu PowerPoint do przygotowania pomocy dydaktycznych.

Liczba godzin - 15

Instytucja organizująca Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku, ul. Złota 4, tel 85 732 98 67, e-mail cen@cen.bialystok.pl
Miejsce realizacji platforma elearningowa CEN Białystok
Obszar działania
 • zambrowski
 • wysokomazowiecki
 • suwalski
 • sokólski
 • siemiatycki
 • sejneński
 • moniecki
 • łomżyński
 • kolneński
 • hajnowski
 • grajewski
 • bielski
 • białostocki
 • augustowski
 • m. Suwałki
 • m. Łomża
 • m. Białystok
Adresaci zainteresowani nauczyciele
Organizator/ osoba do kontaktu Katarzyna Gagan
Koszt Bezpłatny

Dodana: 26 listopad 2015 20:43

Zmodyfikowana: 26 listopad 2015 20:43