Konferencja "Podlaska Platforma Edukacyjna - przestrzeń nauczania, uczenia się i współpracy" w Suwałkach

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego wraz z Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach zorganizowało konferencję "Podlaska Platforma Edukacyjna - mprzestrzeń nauczania, uczenia się i współpracy". Konferencja odbyła się 25 paździenika 2017r w Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach. Wzięli w niej udział dyrektorzy szkół.

Celem konferencji było zainteresowanie efektywnym wykorzystywaniem narzędzi i zasobów Podlaskiej Platformy Edukacyjnej oraz przedstawienie oferty szkoleń adresowanych do nauczycieli szkół województwa podlaskiego.

W programie konferencji:

1. Informacja o projekcie "Wdrażanie elektronicznych usług dla ludnosci województwa podlaskiego - cz. II - Agnieszka Aleksiejczuk, Dyrektor Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego Urzędu Marszałkowskiego

2. Prezentacja Podlaskiej Platformy Edukacyjnej - Zdzisław Babicz, Koordynator Wojewódzki PPE, Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku

3. Prezentacja zasobow i narzędzi Podlaskiej Platformy Edukacyjnej - Jarosław Cezary Słabiński, Koordynator merytoryczny, Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach

4. Dyskusja n.t wykorzystania Podlaskiej Platformy Edukacyjnej przez szkoły z gmin uczestniczących w projekcie

5. Informacja o ofercie szkoleniowej oraz o wojweódzkim konkursie dla szkół.