Sieć nauczycieli prowadzących zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego w Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach

Andrzej Staszczyk,

konsultant w Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach

Sieć nauczycieli prowadzących zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego w Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach

Mijający rok szkolny jest kolejnym, w którym wszyscy nauczyciele byli zobowiązani realizować zadania z zakresy doradztwa zawodowego. Rozporządzenia z 16 sierpnia 2018 r. i 12 lutego 2019 r. w sprawie doradztwa zawodowego wprowadziły obowiązek opracowania w szkole programu realizacji doradztwa zawodowego, uwzględniającego wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego a tym samym realizacji tych zadań na wszystkich etapach edukacyjnych.

Do pracy w sieci zaprosiliśmy nauczycieli wszystkich etapów edukacyjnych. Naszą ofertę skierowaliśmy w szczególności do wychowawców, nauczycieli doradców zawodowych lub realizujących zadania doradcy zawodowego w szkole. W pracach sieci wzięło udział 18 nauczycieli z 15 szkół i 2 poradni psychologiczno-pedagogicznych z powiatów augustowskiego, grajewskiego, sejneńskiego, suwalskiego oraz Gołdapi. Niżej zamieszczamy mapkę z naniesionymi miejscowościami, z których przybyli uczestnicy pierwszego spotkania sieci.

Pierwsze z cyklu spotkań "Sieć nauczycieli prowadzących zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego” odbyło się w październiku 2019 roku. Jego uczestnicy przedyskutowali treść obowiązującego od 1 września 2019 roku rozporządzenia, zaplanowali pracę sieci w bieżącym roku szkolnym oraz mieli okazję uczestniczyć w czterogodzinnych „Warsztatach wykorzystania narzędzia Mapa Karier” w pracy z uczniami”, które prowadzili przedstawiciele Fundacji Katalyst Education Klaudia Stano i Krzysztof Chojecki. W trakcie ich trwania prowadzący zaprezentowali  to interaktywne i darmowe narzędzie dydaktyczne utworzone po to, by w atrakcyjny sposób poszerzać wiedzę dzieci i młodzieży o rynku pracy i świecie zawodów. Praktycznie pokazali jak korzystać z narzędzi, które pomagają nauczycielom w przeprowadzeniu atrakcyjnych dla uczniów lekcji na temat rynku pracy i przyszłych wyborów zawodowych.

Po warsztatach kontynuujemy współpracę z Fundacją Katalyst Education. Uczestnicy sieci brali udział w kilku darmowych webinarach m. in. „Jak pomóc dziecku w wyborach edukacyjno-zawodowych?” i „Zawody przyszłości - co wiemy już dziś?”. Nagrania z webinarów realizowanych przez Mapę Karier – można znaleźć na kanale na YouTube - http://bit.ly/MapaKarier

Do dyspozycji uczestników sieci została przekazana platforma edukacyjna Moodle Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach.  Chętni mogli odszukać na niej wszystkie informacje dotyczące zagadnień poruszanych podczas spotkań m.in. zestawienie przepisów regulujących zagadnienia doradztwa zawodowego w szkołach i placówkach, materiały ze spotkań ze specjalistami, odnośniki do inspirujących zasobów w tym scenariuszy ciekawych zajęć oraz dzielić się na niej zasobami wykorzystywanymi do pracy z uczniem.

Plan wiosennych spotkań ze specjalistami Sieci pokrzyżował mam atak koronawirusa COVID-19. Pierwsze ze spotkań ze nt. „Doradztwo zawodowe dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi „ poprowadziła Agnieszka Zackiewicz. Wśród poruszanych zagadnień znalazły się: Wczesne rozpoznanie możliwości psychofizycznych ucznia, przykłady dysfunkcji ograniczających wybór zawodu, rola nauczyciela, doradcy zawodowego, praca na rzecz uczniów z niepełnosprawnością, kształcenie uczniów z niepełnosprawnością oraz niedostosowanych społecznie, badania wpływu kierunku i poziomu wykształcenia na aktywność zawodową osób niepełnosprawnych, osoby z niepełnosprawnością na rynku pracy. Kolejnego specjalistę zaprosiliśmy na następny rok szkolny.

Spotkanie podsumowujące pracę Sieci odbyło się zdalnie. Do tego celu wykorzystany został dostęp do platformy Microsoft Teams. Podzieliliśmy się spostrzeżeniami o tym jak zmieniła się nasza praca w czasie pandemii oraz jakie narzędzia online wykorzystywane są aktualnie w pracy doradcy zawodowego. Omówiliśmy efekty pracy sieci. Kolejny raz wymieniliśmy się doświadczeniami. Zobaczyliśmy m. in. padlety Henryki Rzepeckiej z doradztwa zawodowego i rekrutacji do szkół ponadpodstawowych oraz zasoby wykorzystywane w pracy doradcy przez uczestników sieci.

Prowadzący sieć zapraszają wszystkich chętnych nauczycieli do udziału w pracach Sieci w przyszłym roku szkolnym. Pierwsze spotkanie już w październiku w Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach.