Nauka programowania i szerokopasmowy Internet dla szkół - plany MEN

Na konferencji prasowej w Ministerstwie Edukacji Narodowej, która odbyła się 22 grudnia 2015 r. ministrowie edukacji narodowej, cyfryzacji oraz nauki i szkolnictwa wyższego zapowiedzieli wprowadzenie nauki programowania dla uczniów oraz dostęp do szerokopasmowego Internetu dla wszystkich szkół .

Podstawa programowa na każdym etapie edukacyjnym ma zostać rozszerzona. Pilotaż nauki programowania zaplanowano  na 2016 r. Od 2017 r. zmiany zostaną wprowadzone powszechnie.

W związku z planowanymi zmianami Ministerstwo Edukacji Narodowej we współpracy z Ministerstwem Cyfryzacji oraz Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego ma zamiar podjąć działania m.in. na rzecz kształcenia kadry nauczycielskiej, która wdroży nauczanie programowania w szkołach.

Minister cyfryzacji poinformowała także zamiarze uruchomienia pieniądzy z programu Polska Cyfrowa w celu zapewnienia wszystkim szkołom podstawowym i ponadpodstawowym dostępu do szybkiego szerokopasmowego Internetu.

Więcej o konferencji: https://men.gov.pl/ministerstwo/informacje/nauka-programowania-i-szerokopasmowy-internet-dla-szkol.html