Konferencja Dialog edukacji z pracodawcami w aspekcie podnoszenia jakości kształcenia i doradztwa zawodowego

    Krystyna Osakowicz, nauczyciel konsultant

    Centrum Rdukacji Nauczycieli w Suwałkach

    Opublikowano: 24 maja 2018 r.

  

Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach we współpracy z Augustowskim Centrum Edukacyjnym oraz Młodzieżowym Centrum Kariery w Augustowie zorganizowało konferencję pt. „Dialog edukacji z pracodawcami w aspekcie podnoszenia jakości kształcenia i doradztwa zawodowego”, która odbyła  się 20 kwietnia 2018r. w Augustowskim Centrum Edukacyjnym w Augustowie. Wydarzenie to, towarzyszyło  XX TARGOM SZKÓŁ WYŻSZYCH – REGIONALNYM TARGOM  KARIERY I PRACY 2018.
             
             Skierowana do dyrektorów i nauczycieli szkół realizujących kształcenie zawodowe konferencja, służyła wzmocnieniu współpracy szkół kształcących w zawodach z pracodawcami w zakresie kształcenia oraz dążeniu do sprostania oczekiwaniom pracodawców wobec absolwenta w zawodzie. Konferencję otworzyła Pani Lidia Kłoczko, Dyrektor Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach.

             W trakcie konferencji były poruszane tematy: 1) „Edukacja zawodowa w strategii Województwa Podlaskiego” – przedstawiony przez Panią Agnieszkę Godlewską, Dyrektor Departamentu Edukacji, Sportu i Turystyki w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego,
2) „Współuczestnictwo pracodawców w kształceniu zawodowym” – zaprezentowane przez Panią Janinę Mironowicz , Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku), 3) „Efektywne doradztwo zawodowe dla młodzieży” – omówione przez Panią Marię Wielgat, doradcę zawodowego w ACE w Augustowie oraz 4) „Oczekiwania pracodawców wobec absolwenta w zawodzie” –   przedstawione przez Panią Zofię Masiewicz, wiceprez firmy usługowo budowlanej Poldren
w Augustowie i Panią Renatę Doliwę, przedstawiciela Sanatorium Uzdrowiskowego Augustów.
W trakcie konferencji faktycznie nawiązał się dialog na płaszczyźnie pracodawcy – instytucje edukacyjne w kontekście wymagań pracodawców i właściwej realizacji podstawy programowej w zawodzie, której „strażnikiem” jest szkoła prowadząca kształcenie zawodowe.
          Uczestnicy konferencji wysoko ocenili wartość merytoryczną prezentowanych i omawianych zagadnień i wyrazili zainteresowanie udziałem w przyszłości w podobnych konferencjach dotyczących kształcenia zawodowego. W konferencji wzięło udział 50 osób.
    
    Celem Targów Szkół Wyższych było  stworzenie możliwości prezentacji ofert edukacyjnych na dalszym etapie kształcenia tegorocznym maturzystom z regionu oraz propozycji szkoleniowych w zakresie podnoszenia kwalifikacji zawodowych. W trakcie targów zaprezentowało się 16 uczelni wyższych, stwarzając uczniom dobra okazję do bezpośredniego kontaktu z przedstawicielami uczelni i pomoc w trafnych wyborach dalszych ścieżek edukacyjnych. Maturzyści mogli również skorzystać
z konsultacji u doradców zawodowych.   
    
    Wydarzenie objęte było honorowym Patronatem Podlaskiego Kuratora Oświaty oraz honorowym Patronatem Marszałka Województwa Podlaskiego.

Konferencję zorganizowali: Krystyna Osakowicz i Andrzej Staszczyk – nauczyciele konsultanci Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach

Załączniki