Uczeń i jego cyfrowy świat - wykorzystaniie narzędzi TIK w dydaktyce

Forma doskonalenia kurs doskonalący
Obszary edukacyjne Technologia informacyjno - komunikacyjna
Tytuł Uczeń i jego cyfrowy świat - wykorzystaniie narzędzi TIK w dydaktyce
Opis

Kurs, w wymiarze 25 godzin dydaktycznych, będzie prowadzony metodą mieszaną, dwa spotkania odbędą się w CEN w Białymstoku, pozostałe na platformie e-learningowej. Szkolenie zostało zaplanowane do realizacji w drugim semestrze 2019/20 roku. Termin rozpoczęcia szkolenia zostanie podany zarejestrowanym uczestnikom szkolenia po skompletowaniu grupy.

Rejestracja na szkolenie - link

Szczegółowych informacji udziela Anna Krawczuk, e-mail anna.krawczuk@cen.bialystk.edu.pl

Instytucja organizująca Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku, ul. Złota 4, tel 85 732 98 67, e-mail cen@cen.bialystok.pl
Miejsce realizacji platforma e-learningowa CEN w Białymstoku
Obszar działania
 • zambrowski
 • wysokomazowiecki
 • suwalski
 • sokólski
 • siemiatycki
 • sejneński
 • moniecki
 • łomżyński
 • kolneński
 • hajnowski
 • grajewski
 • bielski
 • białostocki
 • augustowski
 • m. Suwałki
 • m. Łomża
 • m. Białystok
Adresaci nauczycieli, którzy są zainteresowani podniesieniem kompetencji cyfrowych, poznaniem aplikacji interaktywnych i ich wykorzystaniem w praktyce edukacyjnej
Organizator/ osoba do kontaktu Anna Krawczuk
Koszt Bezpłatny

Dodana: 23 wrzesień 2019 09:58

Zmodyfikowana: 30 wrzesień 2019 12:33