Rodzaje korozji i jej ropoznawanie

Obszar tematyczny Kształcenie zawodowe
Typ zasobu Artykuły
Tytuł Rodzaje korozji i jej ropoznawanie
Etap edukacyjny IV etap edukacji
Opis

Artykuł dotyczy realizacji w kształceniu zawodowym kryterium weryfikacji efektów kształcenia - rozpoznaje rodzaje korozji. Podana jest propozycja lekcji.

Autor Ryszard Kuliński
Zgłoszone przez Ryszard Kuliński
Adres witryny www http://www.cen.bialystok.pl

Dodana: 28 maj 2020 11:13

Zmodyfikowana: 28 maj 2020 11:13