Dodana: 9 marzec 2017 14:15

Zmodyfikowana: 10 marzec 2017 12:44

Konkurs "Czy znasz twórczość..."

Sposób organizacji konkursu "Czy znasz twórczość ...?"

Organizatorzy zaplanowali dwie formy konkursu: czytelniczą i plastyczną, które nawiązywały do twórczości zaproszonych pisarzy. W okresie przygotowawczym pracowano nad regulaminem - wybrano lektury do przeczytania uczniom, określono szczegółowe warunki uczestnictwa, wskazano koordynatorów konkursu plastycznego oraz ustalono jego formy (plakat, ilustracja). Koordynacji całości prac nad konkursem  podjęło się Publiczne Gimnazjum nr 18 w Białymstoku.

Na początku września rozesłano regulamin konkursu (w załączeniu) do szkół, zobligowano nauczycieli bibliotekarzy szkolnych do jego rozpropagowania wśród uczniów.

  • Konkurs czytelniczy

Zaplanowano dwa etapy konkursu: szkolny - 25 października 2016 (odbywał się  w szkołach, które zgłosiły się do konkursu) oraz międzyszkolny - 15 listopada 2016r. (odbywał się w Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku).

W okresie wakacyjnym opracowano zestaw pytań konkursowych do wszystkich poziomów nauczania. Nauczyciele bibliotekarze szkolni - do etapu szkolnego, nauczyciele bibliotekarze Centrum Edukacji Nauczycieli - do etapu międzyszkolnego.

W szkołach nauczyciele poloniści i nauczyciele bibliotekarze zgłosili uczniów do konkursu, a następnie pracowali z nimi merytorycznie. Po etapie szkolnym przekazano Organizatorom listy finalistów. W eapie międzyszkolnym do oceny prac uczniów powołano nauczycieli bibliotekarzy CEN w Białymstoku, którzy wyłonili laureatów konkursu (w załączeniu).

  • Konkurs plastyczny

W szkołach nauczyciele ogłosili konkurs wśród uczniów, przeprowadzili wstępną selekcję prac plastycznych na etapie szkolnym, następnie zgłosili 1-3 finalistów do etapu międzyszkolnego. Prace plastyczne przekazali do koordynatorów konkursu (3 poziomy nauczania), którzy powołali jury i wybrali laureatów etapu międzyszkolnego (w załączeniu).


Organizatorzy pozyskiwali sponsorów nagród laureatom konkursu, nawiązali kontakt z wydawnictwami, księgarniami i urzędami. Uroczyste rozdanie dyplomów uczniom i podziękowań nauczycielom miało miejsce 5 grudnia 2016 r. podczas konferencji w Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku.