EKSPERYMENT nr 5-Zajęcia naukowe- MINILABY 2018

EKSPERYMENT nr 5-Zajęcia naukowe- MINILABY

Na zajęciach naukowych "MINILABY" realizowanych w ramach projektu "Odkrywamy talenty" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 przeprowadzaliśmy eksperymenty  pt. Oglądamy dźwięki.

Dźwięk jest falą rozchodzącą się w ośrodku sprężystym (w naszym przypadku powietrze). Rozchodzenie się dźwięku powoduje drgania cząsteczek powietrza,  które możemy zaobserwować patrząc na zapalone świeczki oraz drgające cząsteczki pieprzu.