Program nauczania i jego realizacja gwarancją jakości kształcenia i przygotowania do egzaminu

Obszar tematyczny Kształcenie zawodowe
Typ zasobu Prezentacje
Tytuł Program nauczania i jego realizacja gwarancją jakości kształcenia i przygotowania do egzaminu
Etap edukacyjny IV etap edukacji
Opis

Prezentacja zawiera zapisy dotyczące podstawy programowej kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego, kryteriów weryfikacji efektów kształcenia, programu nauczania zawodu, autorską propozycję struktury programu nauczania przedmiotu/modułu. Wiąże program nauczania z jakością kształcenia.

Autor Ryszard Kuliński
Zgłoszone przez Ryszard Kuliński
Adres witryny www http://www.cen.bialystok.pl

Załączniki

Dodana: 16 kwiecień 2020 16:36

Zmodyfikowana: 16 kwiecień 2020 16:36