Poradnik dla nauczycieli biologii w gimnazjum

Obszar tematyczny Edukacja przyrodnicza
Typ zasobu Inne
Tytuł Poradnik dla nauczycieli biologii w gimnazjum
Etap edukacyjny III etap edukacji
Opis

Poradnik powstał jako efekt projektu innowacyjnego „ICT w nauczaniu przedmiotów matematycznych i przyrodniczych w gimnazjach” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Poradnik ma na celu wsparcie nauczycieli biologii w wykorzystywaniu nowoczesnych technologii w procesie nauczania, szczególnie przy przygotowaniu, dokumentacji i analizie eksperymentów, pomiarów, doświadczeń, pokazów oraz zajęć terenowych. Swoistym spoiwem wszystkich proponowanych działań w gimnazjach jest stworzenie i wykorzystanie szkolnej e-learningowej platformy edukacyjnej Moodle.
Poradnik składa się z trzech części. Pierwsza, poza ogólnymi informacjami o platformie Moodle, zawiera instrukcję wstawiania na nią materiałów dydaktycznych do lekcji (blok tematyczny). Jej celem jest umożliwienie nauczycielowi o średnich kompetencjach informatycznych, bez dodatkowych szkoleń, wykorzystania platformy w procesie nauczania. Chodzi o wstawianie na platformę zasobów i składowych, takich jak: prezentacje multimedialne, filmy, zdjęcia, karty pracy, zadania domowe i fora.
Druga część poradnika zawiera wyciąg z podstawy programowej kształcenia ogólnego z biologii w gimnazjum: sformułowane cele ogólne, treści nauczania i wymagania szczegółowe, do których przygotowano scenariusze lekcji. Scenariusze lekcji stanowią trzecią, zasadniczą część poradnika. Jest ich 20. W poradniku ułożone są zgodnie z kolejnością treści zaproponowaną przez podstawę programową, choć poszczególne programy nauczania ustalają różną kolejność realizacji treści.

Autor Andrzej Matusiewicz, Jarosław Cezary Słabiński (red.)
Zgłoszone przez Jarosław Cezary Słabiński - Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach

Dodana: 4 grudzień 2015 22:32

Zmodyfikowana: 4 grudzień 2015 22:32