Przygotowanie pedagogiczne dla nauczycieli praktycznej nauki zawodu

Forma doskonalenia kurs kwalifikacyjny
Tytuł Przygotowanie pedagogiczne dla nauczycieli praktycznej nauki zawodu
Opis
Cele: 
Wyposażenie słuchaczy w umiejętności metodyczne, pedagogiczne i psychologiczne z zakresu diagnozowania uczniów planowania pracy, organizowania i prowadzenia zajęć z praktycznej nauki zawodu oraz ewaluowania swoich działań zgodnie z aktualnymi tendencjami w tym zakresie
Liczba godzin: 153
Termin realizacji/składania zgłoszeń: Do zebrania grupy
Prowadzący: 
Wykwalifikowana kadra: psycholog, pedagog, metodyk
Cena: 1000 zł
Uwagi: 
Czynni nauczyciele to te osoby które są zatrudnieni jako nauczyciele praktycznej nauki zawodu w szkołach, CKP, CKU, ODDZ i innych placówkach oświatowych. Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele (co któraś sobota, niedziela są wolne) i jeden tydzień w czasie ferii szklonych. Wymagane dokumenty:zgłoszenie (druk CEN do pobrania w internecie lub w CEN-ie)podpisane przez dyrektora szkoły lub placówki (lub zaświadczenie o zatrudnieniu), kserokopia ukończenia szkoły średniej (technikum lub szkoła równorzędna, tytuł mistrza w zawodzie lub wykształcenie wyższe techniczne). Informacji udziela się w sekretariacie lub pokoju 204. Zapraszam organizator Kurs rozpoczyna się 8 listopada godzina 8.30 CEN, sala 214
Instytucja organizująca Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku, ul. Złota 4, tel 85 732 98 67, e-mail cen@cen.bialystok.pl
Miejsce realizacji CEN, Białystok
Obszar działania
 • zambrowski
 • wysokomazowiecki
 • suwalski
 • sokólski
 • siemiatycki
 • sejneński
 • moniecki
 • łomżyński
 • kolneński
 • hajnowski
 • grajewski
 • bielski
 • białostocki
 • augustowski
 • m. Suwałki
 • m. Łomża
 • m. Białystok
Adresaci Czynni nauczyciele praktycznej nauki zawodu bez przygotowania pedagogicznego do nauczania praktycznej nauki zawodu
Organizator/ osoba do kontaktu Ryszard Kuliński
Koszt Płatny

Dodana: 26 listopad 2015 22:06

Zmodyfikowana: 26 listopad 2015 22:06