Podsumowanie 8 edycji projektu czytelniczego"Podlaskie Spotkania z Pisarzami"

Projekt czytelniczy, autorstwa Rady Oddziału Towarzystwa Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich w Białymstoku, finansowany ze środków Urzędu Miasta w Białymstoku, był realizowany od sierpnia do grudnia 2017r. przez białostockie szkoły i w partnerstwie z  CEN  w Białymstoku. 

Zorganizowano 11 spotkań  z pisarzami:  Renatą Piątkowską (w szkołach: SP 43,SP 15, SP 2 ,SP 28 w Białymstoku), Idą  Pierelotkin (w szkołach: SP 45 , SP 29 , SP 8 , SP 19 w Białymstoku) oraz Zygmuntem Miłoszewskim (w szkołach: VI , IX LO w Białymstoku  i w CEN w Białymstoku). Łącznie w spotkaniach autorskich wzięło udział  1100 uczestników.

Przeprowadzono konkurs czytelniczo – plastyczny „Czy znasz twórczość …?”  ), do  etapu szkolnego w części czytelniczej zgłosiło się 361 uczniów  z 57 szkół, do międzyszkolnego 156 uczniów. W części plastycznej na etap szkolny wpłynęło - 456 prac plastycznych z 39 szkół , na etap międzyszkolny - 86 prac plastycznych.

Projekt podsumowano podczas konferencji nauczycieli bibliotekarzy, która  odbyła się 28 listopada o godz. 11 w CEN  w Białymstoku.  

Zapraszamy do obejrzenia i przeczytania:

Koordynator projektu - Olga Topolewska