Dodana: 16 marzec 2017 10:39

Zmodyfikowana: 3 kwiecień 2017 14:28

Reforma oświaty krok po kroku - konferencja

Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku oraz Ośrodek Rozwoju Kompetencji Edukacyjnych w Warszawie zapraszają dyrektorów szkół podstawowych i gimnazjów z obszaru województwa podlaskiego na konferencję

„Reforma oświaty krok po kroku”

Termin: 12.04.2017r, godz. 10.00

Miejsce: Centrum Edukacji Nauczycieli, sala konferencyjna, ul. Złota 4, 15-016 Białystok

Organizatorzy: Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku i Ośrodek Rozwoju Kompetencji Edukacyjnych w Warszawie

Patronat honorowy: Podlaski Kurator Oświaty

Szanowni Państwo Dyrektorzy!

Aktualnie polska oświata jest w trakcie wdrażania reformy systemu edukacji. Od 1 września 2017 roku uczniowie klas I, IV, VII szkoły podstawowej oraz branżowej szkoły I stopnia rozpoczną naukę w oparciu o nową podstawę programową.

Centrum Edukacji Nauczycieli pragnie towarzyszyć Państwu przy wdrażaniu zmian strukturalnych w oświacie. Chcemy wspólnie z Państwem zmierzyć się z wyzwaniem, jakim jest reforma oświaty. Pojawia się wiele nowych tematów, pytań i wątpliwości dotyczących funkcjonowania szkoły w nowym systemie. Uważamy, że na tym etapie potrzebna jest rzetelna wiedza na temat czekających nas zmian. Informacje z „pierwszej ręki” będą Państwo mogli uzyskać uczestnicząc w bezpłatnej konferencji „Reforma oświaty krok po kroku”, organizowanej we współpracy z Ośrodkiem Rozwoju Kompetencji Edukacyjnych w Warszawie.

Zainteresowanych udziałem w konferencji, prosimy o rejestrację na stronie CEN w Białymstoku.

formularz rejestracyjny

Program konferencji:

10.00 – 10.15  – Rozpoczęcie konferencji – dyrektor CEN w Białymstoku, przedstawiciel Ośrodka Rozwoju Kompetencji Edukacyjnych

10:15 – 10:45  – Zmiana ustroju szkolnego (założenia, harmonogram wprowadzania zmian)

10:45 – 11:15  – Nowa organizacja pracy szkół (nowy statut – najważniejsze zmiany)

11:15 – 12:00 – Konsekwencje wprowadzanych zmian (nowa podstawa programowa, nowe ramowe plany nauczania, zasady dotacji, egzaminy zewnętrzne)

12:00 – 12:15  – Przerwa kawowa

12:15 – 13:00 – Zadania dyrektora w okresie wprowadzania zmian (praca w oparciu o przepisy przejściowe np. arkusze organizacji, rekrutacja do szkół, sprawy kadrowe)

13.00 – 14:00 – Doradztwo zawodowe w kontekście propozycji regionalnego i ogólnopolskiego ośrodka doskonalenia nauczycieli 

Prelegenci:

Jadwiga Mariola Szczypiń – Podlaski Kurator Oświaty

Izabela Suckiel -specjalista z zakresu prawa oświatowego, nauczyciel konsultant ds. doskonalenia kadry kierowniczej, ekspert w zakresie prawa oświatowego i nadzoru pedagogicznego, autorka ponad 30 programów grantowych dla dyrektorów i nauczycieli

Tomasz Pleban - nauczyciel, ewaluator, dyrektor Wydziału Kuratorium Oświaty w Kielcach. Nauczyciel dyplomowany. Wieloletni dyrektor szkoły podstawowej. Od ponad 15 lat zajmuje się edukacją dorosłych, w tym nauczycieli i kadry zarządzającej oświatą.

Z poważaniem

Zdzisław Babicz
Dyrektor Centrum Edukacji Nauczycieli
w Białymstoku