Międzyszkolna sieć współpracy nauczycieli „Aktywna tablica”

Forma doskonalenia sieć współpracy
Obszary edukacyjne Technologia informacyjno - komunikacyjna
Tytuł Międzyszkolna sieć współpracy nauczycieli „Aktywna tablica”
Opis

Sieć jest adresowana do nauczycieli ze szkół, które biora udział w Rządowym programie rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 –„Aktywna tablica”

Instytucja organizująca Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku, ul. Złota 4, tel 85 732 98 67, e-mail cen@cen.bialystok.pl
Miejsce realizacji platforma e-learningowa CEN w Białymstoku
Obszar działania
 • zambrowski
 • wysokomazowiecki
 • suwalski
 • sokólski
 • siemiatycki
 • sejneński
 • moniecki
 • łomżyński
 • kolneński
 • hajnowski
 • grajewski
 • bielski
 • białostocki
 • augustowski
 • m. Suwałki
 • m. Łomża
 • m. Białystok
Adresaci zainteresowani nauczyciele
Organizator/ osoba do kontaktu Katarzyna Gagan
Koszt Bezpłatny

Dodana: 21 grudzień 2020 09:06

Zmodyfikowana: 21 grudzień 2020 09:06