Barometr zawodów 2020

Andrzej Staszczyk,

konsultant w Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach 

Zdjęcie: Pixabay

W trakcie różnych spotkań, w których uczestniczą nauczyciele, przedstawiciele urzędów pracy prezentują raport badania Barometr zawodów. Czego dotyczy to badanie i w jaki sposób prezentowane są jego wyniki?

Badanie Barometr zawodów jest badaniem jakościowym przeprowadzanym w całym kraju od 2015 roku. Opiera się na opinii ekspertów, którzy na przełomie III i IV kwartału spotykają się i wspólnie analizują sytuację w poszczególnych zawodach.

Uczestnicy badania (pracownicy powiatowych urzędów pracy, prywatnych agencji zatrudnienia oraz innych instytucji zorientowanych w sytuacji na lokalnym rynku pracy) w toku dyskusji udzielają odpowiedzi na następujące pytania: Jak zmieni się zapotrzebowanie na pracowników w danym zawodzie w nadchodzącym roku? Czy będzie ono rosnąć, maleć czy pozostanie bez zmian?  Jak będzie się kształtować relacja między dostępną siłą roboczą a zapotrzebowaniem na pracowników w danym zawodzie? Czy wystąpi deficyt poszukujących pracy czy ich nadwyżka, czy może popyt i podaż zrównoważą się?

Podstawową formą prezentacji wyników badania są plakaty z prognozami zapotrzebowania dla poszczególnych powiatów na terenie całego kraju. Można je pobrać w formie plików PDF.

Dla województwa podlaskiego na rok 2020 wygląda on następująco:

Plakaty powiatowe

augustowski
białostocki i Białystok
bielski
grajewski
hajnowski
kolneński
łomżyński i Łomża
moniecki
sejneński
siemiatycki
sokólski
suwalski i Suwałki
wysokomazowiecki
zambrowski

Plakat wojewódzki
województwo podlaskie

Raport wojewódzki na rok 2020

Pełna informacja o metodologii przeprowadzania badania i wyniki na stronie https://barometrzawodow.pl/