EKSPERYMENT nr 5-Zajęcia naukowe- MINILABY

EKSPERYMENT nr 5-Zajęcia naukowe- MINILABY

Na zajęciach naukowych "MINILABY" realizowanych w ramach projektu "Odkrywamy talenty" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 przeprowadziliśmy eksperyment- Jak powstają kolory.

Do kolb szklanych umieszczonych na statywach wlaliśmy wodę. Za pomocą pipet Pasteur do każdej kolby dodaliśmy inny kolor farby. Do powstałych roztworów, dodaliśmy kolejny kolor i oberwaliśmy co powstanie z połączenia 2, 3 kolorów. Z papieru wycięliśmy koło. Papierowe koło pomalowaliśmy na zmianę dwoma, trzema kolorami Koło umieściliśmy na silniczku elektrycznym. Podłączyliśmy przewody do baterii i oberwaliśmy jak kolory mieszają się.