Zmiany w wymaganiach na egzaminie maturalnym z języka mniejszości narodowej

Forma doskonalenia zajęcia warsztatowe
Obszary edukacyjne Język mniejszości narodowej
Tytuł Zmiany w wymaganiach na egzaminie maturalnym z języka mniejszości narodowej
Opis

Podczas warsztatu nauczyciele zostaną zapoznani ze zmianami na egzaminie maturalnym z języka białoruskiego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z 16 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oswiaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zawalczaniem COVID-19. Ponadto zostanie zaprezentowany i omówiony Aneks do "Informatora o egzaminie maturalnym z języka białoruskiego jako języka mniejszości narodowej" obowiązujący w roku szkolnym 2020/2021. 

Instytucja organizująca Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku, ul. Złota 4, tel 85 732 98 67, e-mail cen@cen.bialystok.pl
Miejsce realizacji Tryb on-line
Obszar działania hajnowski
Adresaci nauczyciele języka białoruskiego liceów z dodatkową nauką języka białoruskiego
Organizator/ osoba do kontaktu Jan Karczewski
Koszt Bezpłatny

Dodana: 14 styczeń 2021 16:16

Zmodyfikowana: 14 styczeń 2021 16:16