Jak wykorzystywać notes zajęć w programie OneNote do realizacji edukacji zdalnej? Warsztaty w ramach sieci współpracy i samokształcenia "Nauczanie zdalne z usługą Microsoft Office 365"

Forma doskonalenia zajęcia warsztatowe
Obszary edukacyjne Technologia informacyjno - komunikacyjna
Tytuł Jak wykorzystywać notes zajęć w programie OneNote do realizacji edukacji zdalnej? Warsztaty w ramach sieci współpracy i samokształcenia "Nauczanie zdalne z usługą Microsoft Office 365"
Instytucja organizująca Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku, ul. Złota 4, tel 85 732 98 67, e-mail cen@cen.bialystok.pl
Miejsce realizacji platforma on-line MS Teams
Obszar działania
 • zambrowski
 • wysokomazowiecki
 • suwalski
 • sokólski
 • siemiatycki
 • sejneński
 • moniecki
 • łomżyński
 • kolneński
 • hajnowski
 • grajewski
 • bielski
 • białostocki
 • augustowski
 • m. Suwałki
 • m. Łomża
 • m. Białystok
Termin rozpoczęcia 2021-01-20
Adresaci zainteresowani nauczyciele
Organizator/ osoba do kontaktu Anna Krawczuk. e-mail: anna.krawczuk@cen.bialystok.edu.pl
Koszt Bezpłatny

Dodana: 24 grudzień 2020 09:47

Zmodyfikowana: 14 styczeń 2021 15:30