Plan pracy – zajęcia rozwijające z matematyki dla uczniów klasy VII i VIII szkoły podstawowej.

Obszar tematyczny Edukacja matematyczna
Typ zasobu Inne
Tytuł Plan pracy – zajęcia rozwijające z matematyki dla uczniów klasy VII i VIII szkoły podstawowej.
Etap edukacyjny
  • II etap edukacji
  • III etap edukacji
Opis

Plan pracy na zajęciach rozwijających z matematyki dla uczniów klasy VII i VIII szkoły podstawowej zawierający cele, metody i formy pracy oraz rozkład materiału na rok szkolny. Do planu dołączona jest ankieta ewaluacyjna. Materiał opracowany w ramach projektu: „Szkoła dla każdego” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Autor Mariusz Jaworowski – Szkoła Podstawowa w Kuleszach Kościelnych
Zgłoszone przez Cezary Nerkowski

Dodana: 4 wrzesień 2019 16:05

Zmodyfikowana: 4 wrzesień 2019 16:05