Zintegrowany System Kwalifikacji

zsk

Andrzej Staszczyk, nauczyciel konsultant
Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach
Obraz http://www.kwalifikacje.gov.pl/
Opublikowano: 13 marca 2017 r.

Zintegrowany  System  Kwalifikacji  jest to  wyodrębniona część  Krajowego  Systemu  Kwalifikacji,  w której  obowiązują określone w ustawie standardy opisywania kwalifikacji oraz przypisywania poziomu Polskiej Ramy Kwalifikacji do kwalifikacji,  zasady  włączania  kwalifikacji  do  Zintegrowanego  Systemu  Kwalifikacji  i ich  ewidencjonowania w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji, a także zasady i standardy certyfikowania kwalifikacji oraz zapewniania jakości nadawania kwalifikacji.

Zintegrowany System Kwalifikacji zapewnia:

  1. jakość nadawanych kwalifikacji;
  2. możliwość uznawania efektów uczenia się uzyskanych w edukacji pozaformalnej i poprzez uczenie się nieformalne;
  3. możliwość etapowego gromadzenia osiągnięć oraz uznawania osiągnięć;
  4. dostęp do informacji o kwalifikacjach możliwych do uzyskania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  5. możliwość porównania kwalifikacji uzyskanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z kwalifikacjami nadawanymi w innych państwach członkowskich Unii Europejskiej.

Strona kwalifikacje.gov.pl skierowana jest do uczących się, pracowników, pracodawców i  instytucji/firm szkoleniowych. Zawiera pełne informacje o strukturze, treści i funkcjach Polskiej Ramy Kwalifikacji i odniesienie do Europejskiej Ramy Kwalifikacji.

Na stronie zamieszczono linki do platformy edukacyjnej IBE gdzie znajdują się obecnie trzy kursy e-learningowe podczas których można poznać podstawowe informacje o systemie kwalifikacji:

  1. Kwalifikacje na czasie - podstawowe informacje o systemie.
  2. Walidacja dla każdego.
  3. Czym jest potwierdzanie efektów uczenia się w szkolnictwie wyższym (RPL)?