Edytor graficzny Gimp w praktyce szkolnej (wersja on-line)

Forma doskonalenia kurs e-learningowy
Obszary edukacyjne Technologia informacyjno - komunikacyjna
Tytuł Edytor graficzny Gimp w praktyce szkolnej (wersja on-line)
Opis

Celem kursu jest zapoznanie z programem GIMP (program bezpłatny), wykorzystanie narzędzi programu do tworzenia i edycji grafiki cyfrowej.

Liczba godzin: 25

Instytucja organizująca Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku, ul. Złota 4, tel 85 732 98 67, e-mail cen@cen.bialystok.pl
Obszar działania
 • zambrowski
 • wysokomazowiecki
 • suwalski
 • sokólski
 • siemiatycki
 • sejneński
 • moniecki
 • łomżyński
 • kolneński
 • hajnowski
 • grajewski
 • bielski
 • białostocki
 • augustowski
 • m. Suwałki
 • m. Łomża
 • m. Białystok
Adresaci zainteresowani nauczyciele
Organizator/ osoba do kontaktu Katarzyna Gagan
Koszt Bezpłatny

Dodana: 26 listopad 2015 14:33

Zmodyfikowana: 8 styczeń 2016 10:36