Działania zrealizowane w czasie trwania projektu "Zdobycie wiedzy - kluczem do sukcesu"

,,Zdobycie wiedzy - kluczem do sukcesu’’ to projekt edukacyjny, skierowany do uczniów klas IV – VI Szkoły Podstawowej w Domanowie oraz Szkoły Filialnej w Świrydach.

W ramach niniejszego projektu w szkole prowadzone są zajęcia z języka angielskiego, informatyczne, przyrodnicze, matematyczne, koło informatyczne, doradztwo zawodowe. Zaplanowano również doposażenie pracowni matematycznych oraz przyrodniczych (min. zakup tablic interaktywnych, pomocy dydaktycznych), wsparcie stypendialne uczniów szczególnie zdolnych oraz wyjazdy edukacyjne.

Zaprezentowany materiał przedstawia działania projektowe zrealizowane w SP w Domanowie i SF w Świrydach.

Iwona Topczewska 

Szkoła Filialna w Świrydach