Jak opisać położenie dowolnego miejsca na powierzchni Ziemi?

Obszar tematyczny Edukacja przyrodnicza
Typ zasobu Scenariusze
Tytuł Jak opisać położenie dowolnego miejsca na powierzchni Ziemi?
Etap edukacyjny
  • II etap edukacji
  • III etap edukacji
Opis

Cel ogólny: Kształtowanie umiejętności określania położenia geograficzno - matematycznego dowolnego miejsca/obszaru na powierzchni Ziemi za pomocą współrzędnych geograficznych.

Wskazówki metodyczne do realizacji zajęć:

  1. Zajęcia są przewidziane na 90 minut (dwie jednostki lekcyjne). W przypadku konieczności przeprowadzenia lekcji 45-minutowej należy zrezygnować z części ćwiczeń.
  2. Scenariusz uwzględnia elementy oceniania kształtującego, neurodydaktyki i wykorzystania TIK. Do przeprowadzenia zajęć potrzebny jest komputer z dostępem do Internetu i projektorem multimedialnym lub tablety (komputery, smartfony) dla każdego ucznia (ew. pary uczniów).
  3. Część zajęć została zaplanowana do przeprowadzenia na boisku szkolnym (ew. korytarzu).

Warunki Licencji Creative Commons: CC-BY

Autor Katarzyna Kowalko
Zgłoszone przez praca konkursu "Materiały edukacyjne w pracy nowatorskiego nauczyciela"

Dodana: 30 czerwiec 2017 10:23

Zmodyfikowana: 30 czerwiec 2017 10:23