Zajęcia specjalistyczne logopedyczne: Usprawnianie mowy dziecka z mową bezdźwięczną Zadania ułatwiające terapię głosek dentalizowanych Ćwiczenia artykulacji i pisownia liter „sz”, „”cz”, „dż”, „ż”, „rz”

Obszar tematyczny Kształcenie specjalne i integracyjne
Typ zasobu Inne
Tytuł Zajęcia specjalistyczne logopedyczne: Usprawnianie mowy dziecka z mową bezdźwięczną Zadania ułatwiające terapię głosek dentalizowanych Ćwiczenia artykulacji i pisownia liter „sz”, „”cz”, „dż”, „ż”, „rz”
Etap edukacyjny
  • I etap edukacji
  • II etap edukacji
Opis

Utrwalanie dźwięcznej wymowy gł. „b” w nagłosie; rozwijanie rozumienia mowy; rozwijanie koordynacji wzrokowo- ruchowej i sprawności manualnej.

Utrwalanie poprawnej wymowy gł. „l” w wyrazach i zdaniach; doskonalenie umiejętności budowania wypowiedzi.

Utrwalanie poprawnej wymowy gł „sz” w wyrazach; wzbogacanie słownika biernego i czynnego; rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej i sprawności grafomotorycznej.

Utrwalanie gł. „sz” w zdaniach; doskonalenie umiejętności budowania wypowiedzi; rozwijanie umiejętności czytania i pisania.

Autor Alla Petkov
Zgłoszone przez Anna Arciszewska / Anna Krawczuk

Załączniki

Dodana: 7 luty 2019 13:08

Zmodyfikowana: 7 luty 2019 13:08