Podlaska Platforma Edukacyjna i współczesne trendy e-edukacji - relacja z konferencji

Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku we współpracy z Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach, Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Łomży i Biblioteką Pedagogiczną
w Łomży oraz Departament Społeczeństwa Informacyjnego i Departament Edukacji, Turystki i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego byli organizatorami konferencji, która odbyła się 24 maja 2018r. w Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku.

W konferencji „Podlaska Platforma Edukacyjna i współczesne trendy w e-edukacji” oraz warsztatach tematycznych wzięli udział nauczyciele wszystkich etapów edukacyjnych, dyrektorzy szkół i przedszkoli, przedstawiciele uczelni wyższych oraz placówek i instytucji oświatowych, oraz przedstawiciele organów prowadzących jednostek samorządu terytorialnego z województwa podlaskiego.

Celem konferencji, w której uczestniczyło ponad 160 osób, było przedstawienia nowości Podlaskiej Platformy Edukacyjnej oraz popularyzacja przedsięwzięć związanych z rozwijaniem kompetencji informatycznych dzieci i młodzieży.

Podlaska Platforma Edukacyjna to efekt realizacji projektu „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego”. Zapewnia dostęp m. in. do bazy zasobów edukacyjnych, bazy teleadresowej szkół i instytucji oświatowych jak również do oferty szkoleniowej realizowanej przez wojewódzkie placówki doskonalenia nauczycieli. PPE umożliwia korzystanie z dziennika elektronicznego.

Konferencję otworzył Marszałek Województwa Podlaskiego Pan Jerzy Leszczyński, który podkreślił znaczenie PPE w działaniach edukacyjnych.  Stwierdził, że  „świat pędzi do przodu i chociaż wiem, że nadal używana jest tablica i kreda, to jednak w edukacji powinniśmy wykorzystywać najnowsze trendy cyfryzacji, nowe technologie, iść z duchem czasu i co najważniejsze dzielić się swoim doświadczeniem.        

To bardzo dobrze, że takie inicjatywy jak Podlaska Platforma Edukacyjna rozwijają się i mają swoja kontynuację, a patrząc na tematykę warsztatów, sądzę, że będą się cieszyły dużym zainteresowaniem, sam bym w nich chętnie uczestniczył”.

Część merytoryczną konferencji rozpoczęła Pani Agnieszka Aleksiejczuk dyrektor Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego UMWP, następnie Pani Katarzyna Gagan - wojewódzki koordynator Podlaskiej Platformy Edukacyjnej , konsultant ds. informatyki w Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku przedstawiała  główne działania oraz kierunki rozwoju funkcjonalnego Platformy Edukacyjnej, podkreślała, że PPE jako portal edukacyjno-społecznościowy - w jak największym stopniu powinna odpowiadać potrzebom i oczekiwaniom osób związanych z edukacją w  woj. podlaskim i zapewnić im bezpośredni i nieograniczony dostęp do najnowszych informacji i zasobów edukacyjnych oraz umożliwić współtworzenie tych zasobów.

Podczas wykładów Pani Agnieszka Marciniak, dyrektor Pionu Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej NASK zaprezentowała projekt OSE oraz działania na rzecz bezpiecznego korzystania z zasobów Internetu.

Programy Microsoft dla szkół i nauczycieli przedstawiła Pani Agata Kapica, Manager Programu Microsoft dla Edukacji

Pokaz inteligentnego robota mobilnego – Bobot - projekt koła naukowego Grupa Technologii Mobilnych Politechniki Białostockiej, przeprowadził Pan Marcin Żukowski, student Wydziału Mechanicznego PB oraz dr Mirosław Kondratiuk – opiekun koła naukowego.

Sesja warsztatowa sprzyjała popularyzacji dobrych praktyk i innowacyjnych działań nauczycieli. Podczas warsztatów nauczyciele szkół województwa podlaskiego dzielili się swoimi doświadczeniami w zakresie wykorzystania nowych technologii w dydaktyce.

W drugiej części konferencji uczestnicy  mogli brać udział w dwóch wybranych warsztatach, spośród niżej wymienionych:

  1. „Kosmiczna przygoda z kodowaniem online i offline”. Świat puzzli Scottie Go wstępem do programowania na różnych przedmiotach, to warsztaty, które prowadziła Pani Barbara Kołcz (informatyka) oraz Pani Joanna Omieliańczyk (matematyka) - nauczycielki Szkoły Podstawowej Nr 42 w Białymstoku
  2. „TIKowanie na Humanie”. Wirtualna podróż humanisty, czyli łączenie narzędzi online i offline na przedmiotach humanistycznych – które prowadziła Pani Katarzyna Polak, nauczyciel języka polskiego w Szkole Podstawowej Nr 42 w Białymstoku
  3. „Magia nauki z robotem Photon”  - które prowadziła Pani Katarzyna Dardzińska, nauczyciel przedszkola Nr 39 w Białymstoku. 
  4. Nauczycieli zainteresowanych programowaniem robotów z klocków Lego do udziału w warsztatach zaprosił Pan Przemysław Sienkiewicz – nauczyciel przedmiotów zawodowych informatycznych w Zespole Szkół Elektrycznych w Białymstoku
  5. „Poznajemy, rozumiemy i programujemy"- innowacje w szkole zaprezentowała Pani Małgorzata Witkiewicz – nauczyciela zajęć komputerowych i informatyki Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. ks. Jana Twardowskiego w Turośli
  6. „Lekcja w świecie Minecraft: Education” to temat warsztatów, które poprowadził Pan Artur Rudnicki, konsultant Microsoft dla Edukacji
  7. Warsztaty z Magicznym Dywanem „Funkodowanie” czyli o myśleniu komputacyjnym - poprowadził Pan Andrzej Peć - ekspert metodyczny Firmy Funtronic.
  8. „Programowanie w szkole, nauka czy zabawa?” to warsztaty prowadzone przez uczniów Zespołu Szkół Społecznych BTO nr 3 w Białymstoku, którzy, pod kierunkiem nauczycieli, prezentowali: jak ćwiczyć ortografię wykorzystując roboty DASH & DOT, jak obliczyć obwody figur geometrycznych z robotem Photon. Jak można wykorzystać programowanie do zapisywania i odtwarzania melodii.  Jak zrobić filmy poklatkowe. Jak ćwiczyć działania matematyczne wykorzystując Ozoboty.

Sesja warsztatowa umożliwiła nauczycielom prowadzącym zajęcia podzielenie się swoimi osiągnięciami z zakresu TIK, sprzyjała popularyzacji dobrych praktyk i innowacyjnych działań.

Podczas konferencji ogłoszono wyniki konkursu Podlaskiej Platformy Edukacyjnej „Materiały edukacyjne w pracy nowatorskiego nauczyciela”.

Nagrody i wyróżnienia zwycięzcom konkursu wręczył marszałek Jerzy Leszczyński  Otrzymali je:

za zajęcie I miejsca – Pan Zbigniew Kazimierowicz nauczyciel Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Sokółce,

za zajęcie II miejsca – Pani Halina Wencel nauczyciel Szkoły Podstawowej Nr 21 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Białymstoku

za zajecie III miejsca - Pani Katarzyna Polak nauczyciel  Szkoły Podstawowej Nr 42 im. Bł. ks. M. Sopoćki w Białymstoku

Wyróżnienia:
Joanna Ciesielska - nauczyciel VIII Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Kazimierza Wielkiego w Białymstoku,
Alicja Oszkinis - nauczyciel Zespółu Szkół Sióstr Salezjanek im. Jana Pawła II,
Anna Jabłońska - nauczyciel Społecznej Szkoły Podstawowej w Augustowie,
Katarzyna Dardzińska - nauczyciel Przedszkola Samorządowego nr 39 w Białymstoku
Monika Szałwińska-Garbaruk  - nauczyciel VIII Liceum Ogólnokształcące im. Króla Kazimierza Wielkiego w Białymstoku.

opracowała: Katarzyna Gagan