Języki obce

Dostępne: 115 wyników ze wszystkich kategorii.

Materiały dydaktyczne on-line dla nauczycieli języków obcych

Autor: Wiktoria Blakicka

Adres witryny www:

Typ zasobu: Zestawienia bibliograficzne

Czas gramatyczny past simple - test

Autor: Iwona Świątkowska– Szkoła Podstawowa im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Kuleszach Kościelnych

Adres witryny www:

Typ zasobu: Inne

Wyrażenia dnia codziennego - test

Autor: Iwona Świątkowska– Szkoła Podstawowa im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Kuleszach Kościelnych

Adres witryny www:

Typ zasobu: Inne

Everyday expression-wyrażenia dnia codziennego

Autor: Iwona Świątkowska– Szkoła Podstawowa im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Kuleszach Kościelnych

Adres witryny www:

Typ zasobu: Inne

Czasowniki modalne- should,must,have to

Autor: Iwona Świątkowska– Szkoła Podstawowa im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Kuleszach Kościelnych

Adres witryny www:

Typ zasobu: Inne

Czasowniki nieregularne czasu past simple

Autor: Iwona Świątkowska– Szkoła Podstawowa im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Kuleszach Kościelnych

Adres witryny www:

Typ zasobu: Inne

Wskazywanie kierunku drogi

Autor: Iwona Świątkowska– Szkoła Podstawowa im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Kuleszach Kościelnych

Adres witryny www:

Typ zasobu: Scenariusze

Sporty narodowe w Stanach Zjednoczonych

Autor: Iwona Świątkowska– Szkoła Podstawowa im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Kuleszach Kościelnych

Adres witryny www:

Typ zasobu: Scenariusze

Czasowniki nieregularne czasu past simple.

Autor: Iwona Świątkowska– Szkoła Podstawowa im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Kuleszach Kościelnych

Adres witryny www:

Typ zasobu: Scenariusze

Ilness and injured- dolegliwości zdrowotne, bank wyrazów i wyrażeń

Autor: Iwona Świątkowska– Szkoła Podstawowa im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Kuleszach Kościelnych

Adres witryny www:

Typ zasobu: Inne