Dodana: 12 lipiec 2018 15:35

Zmodyfikowana: 10 październik 2018 16:01

Jubileuszowe X Forum Bibliotekarzy w Łomży

Jubileuszowe X Forum Bibliotekarzy w Łomży

             Jubileuszowe X Forum Bibliotekarzy organizowane przez Oddział ZNP w Łomży odbyło się 11 czerwca 2018 r. w siedzibie Państwowej Wyższej Szkole Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży. To już kolejna, dziesiąta edycja Forum. Spotkania zostały zainicjowane podczas prac sekcji bibliotekarskiej działającej przy Związku Nauczycielstwa Polskiego. Inicjatywa wyszła od ówczesnego przewodniczącego sekcji Andrzeja Kubraka. Formuła Forum polega na zapraszaniu do współorganizacji każdej kolejnej edycji różnych szkół, placówek oświatowych  oraz podmiotów związanych z edukacją szeroko pojętą. Historię forów przypomniała prezes Oddziału Aleutyna Kołos, podkreślając, że celem przedsięwzięcia  była integracja środowiska bibliotekarzy szkolnych, poszukiwanie nowych metod pracy oraz form i sposobów promocji czytelnictwa wśród uczniów, upowszechnianie czytelnictwa oraz wymiana doświadczeń, a także eksponowanie potrzeb bibliotek szkolnych jako pełnoprawnych i nierozerwanych elementów organizmu szkolnego.

            Tegoroczne spotkanie  adresowane było do bibliotekarzy, polonistów, historyków i dyrektorów placówek oświatowych. Wśród gości był m.in. prezes okręgu podlaskiego ZNP dr Andrzej Gryguć, kol. Maria Morawska, prezes Oddziału ZNP w Ostrowi Mazowieckiej oraz dyrektorzy szkół i placówek, z którymi Oddział w minionym dziesięcioleciu współorganizował fora. Swoją obecnością zaszczycił nas J. M. Rektor PWSIiP w Łomży dr hab. prof. Dariusz Surowik oraz Prezydent Miasta Łomży Pan Mariusz Chrzanowski. Wszyscy zostali uhonorowani okolicznościowymi statuetkami.

            Idea spotkania związana była z historycznymi jubileuszami: 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę, 600-lecia nadania praw miejskich Łomży i naszym, skromnym jubileuszem dziesięciolecia. Stąd tematyka forum wpisująca się w trzy jubileusze.

            Forum prowadziła Pani Jolanta Święczkowska, rzecznik PWSIiP. Ciekawostki z historii Łomży przybliżył dr hab. prof. Krzysztof Sychowicz, wykładowca i dziekan PWSIiP. Jego niezwykła opowieść o początkach grodu nad Narwią, płynnie przechodziła do nadania praw miejskich aż po lata pięćdziesiąte i sześćdziesiąte XX w. i walkę z antykomunistycznym podziemiem.

            Pani Urszula Trochimowicz, doktorantka z Uniwersytetu w Białymstoku w referacie „Polska niepodległa w literaturze” odniosła się do literatury  romantyzmu i pozytywizmu jako tych, które kształtowały polską myśl polityczną oraz literaturę narodową po odzyskaniu niepodległości w 1918 r. Referentka skupiła się także na losach pisarzy dwudziestolecia międzywojennego, wspominając rozterki i dylematy egzystencjalne oraz twórcze Czesława Miłosza, Józefa Czechowicza czy Józefa Czapskiego.

            Pan Iwo Hryniewicz reprezentujący Bibliotekę Narodową w Warszawie  przedstawił, jak skutecznie można korzystać z cyfrowej wypożyczalni Academica. Wyjaśniał, że Academica to projekt Biblioteki Narodowej w Warszawie – terminal, za pomocą którego każda biblioteka szkolna lub gminna może oferować swoim czytelnikom dostęp do ponad dwóch i pół miliona publikacji naukowych: książek i czasopism. Dodatkowym atutem jest całkowity brak opłat za korzystanie z cyfrowej wypożyczalni, więc każda biblioteka  może realizować ten projekt. Pan Hryniewicz podniósł także zagadnienia prawne związane z prawami autorskimi i kopiowaniem książek.

            W przerwie obrad uczestnicy X Forum, delektując się specjałami lokalnych piekarni i cukierni mogli rozmawiać indywidualnie z prelegentami. Na zakończenie zostały wręczone certyfikaty X Jubileuszowego Forum Bibliotekarzy. Byliśmy ogromnie zaskoczeni licznymi gratulacjami i życzeniami od  uczestników i gości.

            Idea forum będzie kontynuowana w następnych latach, jednak już w innej formule.

                                                                                                          Ewa Chludzińska

Pisali o nas także:

https://www.pwsip.edu.pl/uczelnia/aktualnosci/929-ksiazki-papierowe-i-zdigitalizowane

https://4lomza.pl/index.php?wiad=49146

http://www.lomza.pl/index.php?wiad=8093