Rozwijanie kompetencji czytelniczych oraz upowszechnianie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży

Forma doskonalenia szkolenie rady pedagogicznej
Tytuł Rozwijanie kompetencji czytelniczych oraz upowszechnianie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży
Instytucja organizująca Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku, ul. Złota 4, tel 85 732 98 67, e-mail cen@cen.bialystok.pl
Miejsce realizacji szkoły
Obszar działania
  • sokólski
  • siemiatycki
  • moniecki
  • hajnowski
  • białostocki
  • m. Białystok
Adresaci Zainteresowani nauczyciele
Organizator/ osoba do kontaktu Olga Topolewska
Koszt Płatny

Dodana: 29 sierpień 2019 14:18

Zmodyfikowana: 29 sierpień 2019 14:18