Karta pracy do zajęć korekcyjno- kompensacyjnych "Ćwiczenia w czytaniu ze zrozumieniem wyrazów i prostych zdań’’

Obszar tematyczny Kształcenie specjalne i integracyjne
Typ zasobu Inne
Tytuł Karta pracy do zajęć korekcyjno- kompensacyjnych "Ćwiczenia w czytaniu ze zrozumieniem wyrazów i prostych zdań’’
Etap edukacyjny II etap edukacji
Opis

Ćwiczenia zawarte w karcie pracy adresowane są do uczniów przejawiających trudności w czytaniu i pisaniu. Rozwijają umiejętność czytania ze zrozumieniem zdań i wyrazów opartych na pierwszych trzech strukturach wyrazowych. Kształcą umiejętność praktycznego stosowania pojęć przestrzennych oraz klasyfikowania i uogólniania nazw. Prowokują do ilustrowania zdarzeń.

Autor Halina Car
Zgłoszone przez Anna Arciszewska / Anna Krawczuk

Dodana: 28 styczeń 2019 09:51

Zmodyfikowana: 28 styczeń 2019 09:51