Zastosowania arkusza kalkulacyjnego w pracy nauczyciela

Forma doskonalenia kurs e-learningowy
Obszary edukacyjne Technologia informacyjno - komunikacyjna
Tytuł Zastosowania arkusza kalkulacyjnego w pracy nauczyciela
Opis

Kurs ma na celu apoznanie uczestników z metodami graficznej prezentacji danych, tworzenia formularzy, wykonywania operacji bazodanowych i innych przydatnych w pracy zastosowań arkusza kalkulacyjnegozapoznanie z metodami graficznej prezentacji danych, tworzenia formularzy, wykonywania operacji bazodanowych i innych przydatnych w pracy zastosowań arkusza kalkulacyjnego.

Liczba godzin - 25

Instytucja organizująca Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku, ul. Złota 4, tel 85 732 98 67, e-mail cen@cen.bialystok.pl
Miejsce realizacji platforma elearningowa CEN Białystoka
Obszar działania
 • zambrowski
 • wysokomazowiecki
 • suwalski
 • sokólski
 • siemiatycki
 • sejneński
 • moniecki
 • łomżyński
 • kolneński
 • hajnowski
 • grajewski
 • bielski
 • białostocki
 • augustowski
 • m. Suwałki
 • m. Łomża
 • m. Białystok
Adresaci nauczyciele wszystkich typów szkół zainteresowani edukacyjnymi zastosowaniami programu EXCEL
Organizator/ osoba do kontaktu Katarzyna Gagan
Koszt Bezpłatny

Dodana: 26 listopad 2015 20:35

Zmodyfikowana: 26 listopad 2015 20:35