Zajęcia terapii taktylnej z uczniem posiadającym orzeczenie do kształcenia specjalnego (niepełnosprawność intelektualna w stopniu lekkim, autyzm)

Obszar tematyczny Kształcenie specjalne i integracyjne
Typ zasobu Scenariusze
Tytuł Zajęcia terapii taktylnej z uczniem posiadającym orzeczenie do kształcenia specjalnego (niepełnosprawność intelektualna w stopniu lekkim, autyzm)
Etap edukacyjny I etap edukacji
Opis

Scenariusz zajęć terapii taktylnej -  różne techniki stymulacji i masażu skóry wzmocnienie świadomości ciała oraz stymulacja receptorów skóry, optymalizacja funkcjonowania układu nerwowego.

Autor Marta Giżewska
Zgłoszone przez Anna Arciszewska / Anna Krawczuk

Dodana: 4 luty 2019 09:56

Zmodyfikowana: 5 luty 2019 23:00