Dzień Otwarty w Zespole Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących Nr 7 w Łomży

„Weta” zaprosiła gimnazjalistów na „Dni Otwarte” Szkoły

Gimnazjaliści z Wizny, Grabowa, Śniadowa, Piątnicy, Nowogrodu i z Łomży tłumnie przybyli do Zespołu Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących Nr 7 w Łomży, by zapoznać się z bogatą ofertą edukacyjną szkoły. 24 kwietnia społeczność „Wety” zaprosiła młodszych kolegów w mury niemal 70 - letniej placówki. Podczas „Dni Otwartych” zaprezentowane zostały wszystkie kierunki kształcenia: technik weterynarii, technik technologii żywności, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik architektury krajobrazu, technik przetwórstwa mleczarskiego, technik agrobiznesu, technik turystyki wiejskiej oraz liceum ogólnokształcące. Od przyszłego roku szkolnego nowość w „Wecie”  -  szkoła branżowa I stopnia – kierunki  wędliniarz i ogrodnik.

Pani dyrektor Bogumiła Olbryś zaznacza, że Zespół Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących Nr 7 w Łomży to nowoczesna placówka edukacyjna, posiadająca doskonałą bazę dydaktyczną, kształcąca dualnie. Kadra pedagogiczna szczególny nacisk kładzie na zdobywanie umiejętności praktycznych oraz rozwój zainteresowań uczniów. Zajęcia odbywają się w nowoczesnych, dobrze wyposażonych pracowniach, a uczniowie mogą spełniać tu swoje marzenia i rozwijać pasje. Szkoła realizuje projekty unijne i oferuje młodzieży wiele ciekawych zajęć pozalekcyjnych: grooming (pielęgnacja małych zwierząt), działalność społeczną w Stowarzyszeniu „Wszystkie Zwierzęta Duże i Małe”, zajęcia gastronomiczne czy florystyczne. Wszyscy chętni mogą się także realizować w szkolnym kole PCK oraz Caritas, uczęszczać na spotkania koła teatralnego, pogłębiać wiedzę, należąc do klubu filmowego, trenować formę na zajęciach sportowych i spotkaniach cheerleaderek.

W czasie trwania „Dni Otwartych” ZWSW i O Nr 7 w Łomży nie zabrakło licznych pokazów i eksperymentów. Szczególnym zainteresowaniem cieszyły się zajęcia z carvingu, musztry kelnerskiej, pokaz reanimacji psa i warsztaty florystyczne. Tego dnia w „Wecie” gościły również zwierzęta - podopieczni Stowarzyszenia „Wszystkie Zwierzęta Duże i Małe” i Agat – pupil pani Elwiry Jakubiak – wiceprezes Stowarzyszenia.

Magdalena Budziszewska

Zespół Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących Nr 7 w Łomży