Dodana: 27 kwiecień 2017 22:04

Zmodyfikowana: 27 kwiecień 2017 22:04

Opis projektu

Szkoła Podstawowa im. Leonarda Prystroma w Tołczach realizuje projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego (poddziałanie 3.2.1. Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej w zakresie kształcenia ogólnego, ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych) – „Szkoła Podstawowa w Tołczach szansą na lepszy start”, którego beneficjentem jest spółka Open Education Group sp z o.o.. Projektem objęci są wszyscy uczniowie.