„Zespół nadpobudliwości psychoruchowej jako syndrom najczęściej towarzyszący zaburzeniom zachowania u dzieci ”

Obszar tematyczny Wychowanie i profilaktyka
Typ zasobu Artykuły
Tytuł „Zespół nadpobudliwości psychoruchowej jako syndrom najczęściej towarzyszący zaburzeniom zachowania u dzieci ”
Etap edukacyjny II etap edukacji
Opis

Autor artykułu dokonał klasyfikacji i definicji zespołu nadpobudliwości psychoruchowej dziecka, jak również opisał przyczyny i objawy ADHD. Tekst stanowi cenne źródło dla wszystkich rodziców i nauczycieli zmagających się z problemem zespołu nadpobudliwości psychoruchowej wśród dzieci.

Autor artykułu jest pedagogiem, kulturoznawcą, oligofrenopedagogiem, nauczycielem.

Autor Janusz Rusaczyk
Zgłoszone przez Grażyna Łaniewska

Dodana: 4 kwiecień 2020 08:54

Zmodyfikowana: 4 kwiecień 2020 08:59