Klub nauczycieli prowadzących zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

Forma doskonalenia sieć współpracy
Obszary edukacyjne Pomoc psychologiczno - pedagogiczna
Tytuł Klub nauczycieli prowadzących zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
Opis
 • Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w świetle obowiązujących przepisów oświatowych.
 • Opracowanie materiałów dydaktycznych do pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
 • Wymiana doświadczeń - dobre praktyki.
Instytucja organizująca Centrum Edukacji Nauczycieli w Łomży, Plac Tadeusza Kościuszki 2 18-400 Łomża tel. 86 216 42 17
Miejsce realizacji CEN w Łomży/Internet
Obszar działania
 • zambrowski
 • wysokomazowiecki
 • suwalski
 • sokólski
 • siemiatycki
 • sejneński
 • moniecki
 • łomżyński
 • kolneński
 • hajnowski
 • grajewski
 • bielski
 • białostocki
 • augustowski
 • m. Suwałki
 • m. Łomża
 • m. Białystok
Termin rozpoczęcia 2021-02-18
Adresaci nauczycie realizujący pomoc psychologiczno-pedagogiczną w formie zajęć korekcyjno-kompensacyjnych
Organizator/ osoba do kontaktu dr Dorota Cybulska
Koszt Bezpłatny

Dodana: 15 luty 2021 22:04

Zmodyfikowana: 15 luty 2021 22:04