Dodana: 11 kwiecień 2018 17:10

Zmodyfikowana: 11 kwiecień 2018 17:10

XLIV Olimpiada Wiedzy o Mleku i Mleczarstwie

Deszcz nagród na XLIV Olimpiadzie Wiedzy o Mleku i Mleczarstwie w Zespole Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących Nr 7 w Łomży

Patryk Ostojski z Technikum Przemysłu Spożywczego w Lublinie okazał się najlepszy z 15 finalistów Olimpiady Wiedzy o Mleku i Mleczarstwie, nagrodzonych indeksami na Uniwersytet Warmińsko – Mazurski. Wśród wyróżnionych laureatów znalazła się również uczennica „Wety” – Magdalena Zakrzewska.

Od 4 do 6 kwietnia 2018 r. trwały olimpijskie zmagania na szczeblu krajowym w Zespole Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących Nr 7 w Łomży. W zawodach wzięło udział 52. uczniów z czternastu szkół średnich z całej Polski. Do łomżyńskiej „Wety” przyjechali uczestnicy z: Zespołu Szkół Spożywczych w Bydgoszczy, Zespołu Szkół Ekonomicznych  im. A. i J. Vetterów w Lublinie, II Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. A. Mickiewicza w Słupsku, Zespołu Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Wysokiem Mazowieckiem, II Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej – Curie w Gorzowie Wielkopolskim,  Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego im. Tadeusza Kościuszki w Łowiczu, Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego i VIII LO w Toruniu, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Jana Pawła II w Inowrocławiu, Zespołu Szkół im Żołnierzy Armii Krajowej w Makowie Mazowieckim, Zespołu Szkół Spożywczo – Gastronomicznych w Warszawie, Zespołu Szkół Chemicznych i Przemysłu Spożywczego w Lublinie, Zespołu Szkół Nr 3 im. Bogdana Chełmickiego w Rypinie, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 im. Stanisława Staszica we Włoszczowie, Zespołu Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących Nr 7 w Łomży.

Łomżyńską „Wetę” reprezentowały uczennice: Natalia Bastek z kl. III b, Paulina Charubin z kl. III b, Milena Marczyk z kl. III b i Magdalena Zakrzewska z kl. III a.

Olimpiada Wiedzy o Mleku i Mleczarstwie ma zasięg ogólnopolski. Jest organizowana dla średnich szkół zawodowych i mogą w niej brać udział uczniowie kształcący się w zawodach technik technologii żywności i technik przetwórstwa mleczarskiego. Przebiega ona, zgodnie z regulaminem, w trzech etapach. Po pierwszym teście z zakresu wiedzy o mleku i mleczarstwie do ścisłego finału zakwalifikowały się 42. osoby. W kolejnych etapach finaliści walczyli o jak najlepsze pozycje zarówno indywidualnie, jak i drużynowo, pisząc kolejno test obejmujący zagadnienia z  technologii żywności i ekonomii oraz rozwiązując projekt dotyczący technologii produkcji proszku mlecznego metodą trójstopniową. Ostatnim etapem Olimpiady była część ustna, w której każdy z uczestników odpowiadał na trzy pytania dotyczące: surowców stosowanych w przetwórstwie mleczarskim, technologii produkcji wyrobów mleczarskich oraz wyposażenia technicznego w zakładach mleczarskich.

Wszystkie etapy Olimpiady oceniała komisja w składzie:

prof. dr hab. Stefan Ziajka  – prof. dr hab.  w Katedrze Mleczarstwa i Zarządzania Jakością Wydziału Nauki o Żywności UWM w Olsztynie, przewodniczący jury

- dr inż. Maria Czerniewicz – adiunkt w Katedrze Mleczarstwa i Zarządzania  Jakością Wydziału Nauki o Żywności UWM w Olsztynie,

- dr inż. Fabian Dajnowiec – adiunkt w Katedrze Inżynierii i Aparatury Procesowej Wydziału Nauki o Żywności UWM w Olsztynie,

- mgr inż. Jakub Krogulec – Krajowy Związek Spółdzielni Mleczarskich Zw. Rew.
w Warszawie,

- dr inż. Sławomir Pimpicki     - adiunkt w Katedrze Mikroekonomii Wydziału Zarządzania UWM w Olsztynie

- dr inż. Jan Rybka      - Instytut Innowacji Przemysłu Mleczarskiego w Mrągowie. 

Wszyscy laureaci i finaliści wywalczyli zwolnienie z części pisemnej egzaminu z kwalifikacji w zawodach: technik technologii żywności oraz technik przetwórstwa mleczarskiego z wynikiem 100%. Ponadto pan prof. Stefan Ziajka wręczył piętnaściorgu najlepszym olimpijczykom indeksy na Wydział Nauki o Żywności Uniwersytetu Warmińsko -Mazurskiego. Wszyscy uczestnicy Olimpiady otrzymali również cenne nagrody.

W kategorii indywidualnej I miejsce zajął Patryk Ostojski z Lublina, na II znalazła się Oliwia Borecka ze Słupska, zaś na III ex aequo Natalia Niedziela z Warszawy oraz Joanna Guzek z Łowicza.

Do zmagań konkursowych stanęły drużyny z całej Polski, m. in. z: Torunia, Łowicza, Inowrocławia, Gorzowa Wielkopolskiego, Warszawy i Słupska.

W klasyfikacji drużynowej najwięcej punktów zdobyła grupa z Zespołu Szkół Nr 3 im. Bogdana Chełmińskiego w Rypinie. Na drugim miejscu uplasowali się uczniowie z Zespołu Szkół Zawodowych w Wysokiem Mazowieckiem, a tuż za nimi na pozycji III drużyna z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Łowiczu.

Uroczyste zakończenie trzydniowej Olimpiady odbyło się w piątek późnym popołudniem. Uroczystość zaszczycili swoją obecnością goście w osobach: senator pani Maria Anna Anders, poseł na Sejm RP pani Bernadeta Krynicka, wiceprezydent Łomży pani Agnieszka Barbara Muzyk, członek zarządu województwa pan Stefan Krajewski oraz dyrektor Podlaskiego Oddziału ARiMR i przewodniczący Rady Miejskiej Łomży pan Wiesław Grzymała. Pani dyrektor ZSW i O Nr 7 w Łomży  Bogumiła Olbryś gratulowała uczestnikom Olimpiady pasji uczenia się zawodu, który w naszym regionie jest szczególnie popularny. Zaznaczyła także, że to, co człowiek zgłębia przez wiele lat nauki, zawsze może przyczynić sie do przyszłego sukcesu i zdobycia laurów.

Olimpiada Wiedzy o Mleku i Mleczarstwie to nie tylko olimpijskie zmagania. Uczniowie i ich opiekunowie mieli okazję uczestniczyć w wycieczce szkoleniowej  do OSM w Piątnicy, zwiedzić Muzeum Przyrody w Drozdowie oraz wysłuchać ciekawego wykładu  pt. „Techniczne aspekty koncentracji wybranych składników mleka” przedstawionego przez dr inż. Fabiana Dajnowca.

Wydarzenie takie jest także dobrą okazją dla nauczycieli do wymiany doświadczeń zawodowych, a dla młodzieży do osobistego rozwoju i nawiązania nowych znajomości.

Organizatorem XLIV Olimpiady Wiedzy o Mleku i Mleczarstwie był Krajowy Związek Spółdzielni Mleczarskich – Związek Rewizyjny w Warszawie. Patronat merytoryczny sprawowała Katedra Mleczarstwa i Zarządzania Jakością, Wydział Nauki o Żywności Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Współorganizatorem był Zespół Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących Nr 7 w Łomży.

Organizacja Olimpiady, nagrodzenie uczestników było możliwe dzięki hojności licznych sponsorów. Głównym „mecenasem” był Fundusz Promocji Mleka. Tradycyjnie już duże zainteresowanie Olimpiadą wykazały także okoliczne firmy mleczarskie i instytucje współpracujące z branżą mleczarską. Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Marszałek Województwa Podlaskiego i Prezydent Miasta Łomża.

Na zakończenie pan  Jakub Krogulec podziękował wszystkim za trud włożony w organizację Olimpiady i zaprosił w imieniu organizatorów do wzięcia udziału w kolejnej XLV Olimpiadzie Wiedzy o Mleku i Mleczarstwie, która odbędzie w Toruniu.

Magdalena Budziszewska

Zespół Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących Nr 7 w Łomży