Edukacja humanistyczna - wortale

Dodana: 10 październik 2016 10:48

Zmodyfikowana: 21 czerwiec 2017 12:45

Na stronie zamieszczono wykaz stron internetowych dotyczących edukacji humanistycznej. Jeżeli zauważycie Państwo niedziałający link lub chcecie polecić interesującą stronę (z podaniem tytułu, autora, krótkiego opisu i adresu www) - napiszcie na adres redakcja.ppe@cen.bialystok.edu.pl

Scholaris.pl 

Autor: Ośrodek Rozwoju Edukacji

Opis: Elektroniczne publikacje edukacyjne, zgromadzone w kategoriach użytkowych i według etapów nauczania; interaktywne materiały edukacyjne: scenariusze lekcji, ćwiczenia, teksty, animacje, slajdy, symulacje, gry dydaktyczne, filmy itp.

Adres www: www.scholaris.pl 

LearningApps.org

Autor: Pädagogische Hochschule PHBern, Universität Mainz, University of Applied Sciences Zittau/Görlitz

Opis: Interaktywne aplikacje edukacyjne z zakresu różnych obszarów edukacji, także przedmiotów humanistycznych; narzędzie do tworzenia własnych aplikacji

Adres www: https://learningapps.org/

Filo.pl 

Autor: Studencki kierunków filologicznych: filologii angielskiej I filologii germańskiej

Opis: Serwis uatrakcyjnia naukę języka angielskiego i języka niemieckiego. Zawiera wiele ćwiczeń, krzyżówek, quizów, wypracowań i referatów,  ciekawostek językowych, informacji kulturalnych, porad językowych, recenzji programów edukacyjnych.

Adres www: www.filo.pl 

Wolnelektury.pl 

Autor: Fundacja Nowoczesna Polska

Opis: Lektury szkolne w wersji elektronicznej. Zawartość pogrupowana w następujących działach: literatura, motywy, audiobooki, galeria, wszystkie utwory.

Adres www: www.wolnelektury.pl  

Edunews.pl 

Autor: Fundacja Nowoczesna Polska

Opis: Lektury szkolne w wersji elektronicznej. Zawartość pogrupowana w następujących działach: literatura, motywy, audiobooki, galeria, wszystkie utwory.

Adres www: www.wolnelektury.pl  

staropolska.pl

Autor: Roman Mazurkiewicz, Mariusz Górniak

Opis: Portal zawierający teksty literatury staropolskiej oraz ich opracowania

Adres: http://www.staropolska.pl/ 

culture.pl

Autor: Instytut Adama Mickiewicza

Opis: Serwis, informujący o najciekawszych wydarzeniach związanych z polską kulturą na całym świecie. Znaleźć tu można liczne sylwetki artystów, recenzje, eseje, opisy i informacje o instytucjach kultury.

Adres: http://culture.pl/pl/news

nowe horyzonty.pl

Autor: Stowarzyszenie Nowe Horyzonty

Opis: portal zawierający informacje o najnowszych wydarzeniach filmowych, recenzje filmów

Adres: http://www.nowehoryzonty.pl/

filmotekaszkola.pl

Autor: Polski Instytut Sztuki Filmowej, Centrum Edukacji Obywatelskiej

Opis: Portal zawiera informacje o programach edukacyjnych na temat filmu, scenariusze zajęć dotyczących znaczących filmów polskich, propozycję warsztatów filmowych

Adres: http://www.filmotekaszkolna.pl/home

eduentuzjaści.pl

Autor: Instytut Badań Edukacyjnych

Opis: Portal zawiera bazę dobrych praktyk edukacyjnych: scenariusze lekcji, sprawdziany, projekty, między innymi z zakresu edukacji humanistycznej oraz raporty z badań dotyczących edukacji

Adres: http://eduentuzjasci.pl/