„Uczeń z rodziny niepełnej w środowisku szkolnym”

Obszar tematyczny Kształcenie specjalne i integracyjne
Typ zasobu Artykuły
Tytuł Uczeń z rodziny niepełnej w środowisku szkolnym
Etap edukacyjny
  • I etap edukacji
  • II etap edukacji
  • wychowanie przedszkolne
Opis

W artykule został opisany obraz rodziny niepełnej, ze wskazaniem społecznych czynników sprzyjającym powstawaniu takich rodzin. Jego autor podkreśla odmienną sytuację dziecka z rodziny niepełnej w szkole, a także podaje konkretne sytuacje z jakimi spotykają się nauczyciele stykając się w szkole z uczniem z rodziny niepełnej.

Autor Janusz Rusaczyk
Zgłoszone przez Katarzyna Gagan

Dodana: 14 styczeń 2021 17:32

Zmodyfikowana: 14 styczeń 2021 18:00