Dodana: 22 sierpień 2018 13:53

Zmodyfikowana: 20 styczeń 2021 18:07

Nasz projekt

„Podniesienie jakości oferty edukacyjnej w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 2 w Sokółce – 2 edycja”

 

 

            Od lutego 2019 roku do lutego 2020 roku w szkole  trwała realizacja projektu dofinansowanego z Funduszy Europejskich „Podniesienie jakości oferty edukacyjnej w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 2 w Sokółce – 2 edycja”.

Celem projektu jest podniesienie potencjału edukacyjnego oraz jakości i zakresu oferty edukacyjnej w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 2 w Sokółce, poprzez realizację zajęć z wykorzystaniem nowoczesnych materiałów dydaktycznych, objęcie wsparciem 150 uczniów oraz przeszkolenie nauczycieli.

Dofinansowanie projektu z UE to 577 530,00 PLN

W ramach projektu realizowane były następujące działania:

 

 • Indywidualizacja pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (robot NAO)
 • Zajęcia rozwijające zainteresowania i kompetencje z wykorzystaniem TIK
 • Zajęcia logopedyczne
 • Zajęcia terapeutyczne – neurorehabilitacja
 • Zajęcia terapeutyczne – integracja sensoryczna
 • Zajęcia terapeutyczne – korekcyjno- kompensacyjne
 • Zainteresowania i kompetencje z wykorzystaniem TIK– budowa i programowanie robotów
 • Wsparcie nauczycieli zatrudnionych w szkole
 • Wyposażenie pracowni

 

 

Zostały również wyposażone pracownie terapeutyczne w następujący sprzęt specjalistyczny:

 1. Robot NAO oraz dożywotnia subskrypcja aplikacji do pracy z robotem.

To najwyższej klasy robot humanoidalny. Stanowi połączenie oprogramowania z masą czujników i dokładnych serwomotorów, co czyni z NAO profesjonalną platformę robotyczną. NAO jest w stanie określić kierunek i natężenie słyszanego dźwięku, rozpoznać wyrazy, a nawet całe zdania wypowiedziane w jednym z 19 języków. Można zaprogramować go, aby na daną komendę wykonał odp. zadanie, odpowiedział swoim głosem. Jest w stanie rozpoznawać przedmioty i twarze. Robot potrafi zlokalizować źródło dźwięku i ocenić odległość. Jest wszechstronny ruchowo.

Z pomocy robotów społecznych, takich jak humanoidalny NAO, mogą korzystać m.in. dzieci chore na autyzm, które w naturalny sposób często interesują się technologiami i lubią roboty człekokształtne ze względu na ich przewidywalność i niższy stopień skomplikowania interakcji.

 1. 7 laptopów z programem do grafiki komputerowej Corel, systemem operacyjnym oraz pakietem Office

 

 1. Platforma badań zmysłów- rehabilitacja funkcji słuchowych

W skład urządzenia wchodzi przenośny komputer wraz z zasilaczem, słuchawki audiometryczne oraz przycisk pacjenta. Na komputerze zainstalowane jest specjalistyczne oprogramowanie diagnostyczno-terapeutyczne.

W najnowszej wersji urządzenia zaimplementowanych zostało wiele nowości, które pozwalają nie tylko na badania, ale także na rehabilitację dzieci. Platforma umożliwia zbieranie danych z ankiet do badań, oraz przesyłanie wyników do systemu centralnego za pośrednictwem Internetu. Wyniki badań są automatycznie oceniane i klasyfikowane, a te które nie spełniają określonych warunków mogą zostać przesłane do lekarzy specjalistów celem dalszej oceny.

Platforma zawiera:

- Badanie audiologiczne (audiogram)

- Testy słuchowe

- Testy widzenia

- Testy mowy

- Klinika rehabilitacji

- Bierny trening słuchowy

 

 1. Multimedialna rehabilitacja afazji AfaSystem

Zestaw programów komputerowych wspomagających rehabilitację chorych z afazją, przeznaczony dla specjalistów zajmujących się terapią funkcji językowych

Przygotowane w formie elektronicznej ćwiczenia obejmują podstawowe funkcje językowe (tworzenie i rozumienie wypowiedzi językowych, czytanie i pisanie). Wzbogacony o ilustracje i prezentacje dźwiękowe materiał został podzielony według poziomów trudności, między innymi ze względu na frekwencyjność i złożoność słów. Do dyspozycji terapeuty pozostaje wiele modyfikacji pozwalających indywidualnie dostosować zadania do aktualnych potrzeb i możliwości konkretnego chorego.

 

 1. Metoda Rehacom ( neurorehabilitacja afazji) – zakup licencji na komputer

System RehaCom jest rodzajem komputerowo wspomaganej rehabilitacji funkcji poznawczych. Korzystanie z tego systemu pozwala na poprawę uwagi, pamięci oraz innych funkcji językowych i motorycznych. Jest to produkt medyczny.
RehaCom może być skonfigurowany pod względem możliwości pacjenta i dostosowany do jego indywidualnych potrzeb, co z kolei w optymalny sposób umożliwia poprawę funkcji mózgowych.
System RehaCom zawiera prosty i ergonomiczny panel rehabilitanta z programem zarządzającym, który można rozbudować o szereg procedur treningowych. System ma budowę modułową.

Można za jego pomocą zarówno diagnozować, jaki i trenować następujące zdolności poznawcze u dzieci i osób dorosłych:

 • pamięć słowną i bezsłowną oraz zdolność uczenia się
 • uwagę i koncentrację
 • logiczne myślenie
 • umiejętność rozwiązywania problemów oraz myślenie
 • zaburzenia pamięci i rozpoznawania twarzy
 • szybkość i dokładność przetwarzania informacji
 • koordynację wzrokowo-ruchową
 • funkcję planowania
 • zaburzenia funkcji poznawczych po udarze i wylewie.
 1. Neuroforma

Oferuje pracę w wielu obszarach nad różnymi funkcjami sprawnościowymi pacjentów. Jest to produkt medyczny opracowanym w oparciu o wyniki niezależnych badań w dziedzinie neurorehabilitacji. Neuroforma stanowi wsparcie klasycznego modelu rehabilitacji poznawczej i ruchowej–to trening usprawniający funkcje poznawcze i koordynację wzrokowo-ruchową, pozwalający na wielopoziomowy rozwój lub kompensację deficytów pacjenta. Wykorzystano w niej technologie wirtualnej rzeczywistości, czujniki ruchu do rejestracji ruchów w 2D i 3D. To program mający na celu przywrócenie normalnych funkcji mózgu osób tego wymagających lub pracę w kierunku kompensacji deficytów poznawczych.

 

 1. Wyposażenie "sala doświadczania świata" to wyodrębnione pomieszczenie wyposażone w różnego rodzaju urządzenia stymulujące rozwój zmysłów. Uzupełnia terapię SI o wielozmysłowe poznanie świata.

 

Kolumna bąbelkowa z rybkami

Świetlno-dźwiękowy plac zabaw

Świetlno- dźwiękowa kopuła z podestem

Interaktywna kurtyna światłowodowa

Przezroczyste liczmany

Zestaw tęczowych literek

Panel podświetlany A2- zmienne światło

Ścianka wspinaczkowa

 1. Alpha Trainer – trening lateralny

 

Urządzenie medyczne do treningu lateralnego, przeznaczone dla specjalistów pracujących z dziećmi z trudnościami w uczeniu się, umożliwia trening  czytania z wykorzystaniem specjalistycznych okularów oraz zestawu wysokiej jakości słuchawek i mikrofonów. Trening przeprowadza się w odniesieniu do celów treningowych wyznaczonych w procesie diagnozy i obejmuje on automatyzację koordynacji półkul mózgowych poprzez trening lateralizacji za pomocą urządzenia Audio4Lab - Alpha Trainer. 

 

 1. Wyposażenie do terapii funkcjonalnej - Karty Oceny Rozwoju Psychoruchowego (KORP)

(zestaw pomocy, karty oceny rozwoju, program komputerowy)

- wystandaryzowane narzędzie, przeznaczone do terapii i diagnozy dziecka. Pozwalają na ustalenie czy diagnozowane dziecko rozwija się harmonijnie oraz zgodnie z oczekiwaniami rozwojowymi w ramach każdego przedziału wiekowego. Przeznaczone są dla specjalistów, dokonujących wstępnej oceny poziomu rozwoju dziecka podejrzanego o opóźnienia i dysharmonie rozwojowe oraz prowadzenia terapii.

 

 1. Zestawy konstrukcyjne pozwalające na tworzenie robotów mobilnych oraz modeli robotów przemysłowych.