Kursy doskonalące

Dostępne: 17 wyników ze wszystkich kategorii.

Jak przygotować dobry roczny plan pracy? - poradnik od A do Z

Miejsce realizacji: CEN w Łomży

Adresaci: nauczyciele języka angielskiego wszystkich typów szkół, w tym szczególnie nauczyciele rozpoczynający pracę zawodową

Organizator: mgr Adrianna Sierzputowska

ABC pracy doradcy metodycznego

Miejsce realizacji: CEN w Łomży

Adresaci: doradcy metodyczni rozpoczynający pracę na tym stanowisku

Organizator: mgr Maria M. Ferenc

Ewaluacja wewnętrzna - przedmiot badania: "Współpraca przedszkola ze środowiskiem lokalnym"

Miejsce realizacji: CEN w Łomży

Adresaci: dyrektorzy wszystkich form wychowania przedszkolnego, liderzy zespołów ds. ewaluacji wewnętrznej

Organizator: mgr Maria M. Ferenc

Ewaluacja wewnętrzna - przedmiot badania: "Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się"

Miejsce realizacji: CEN w Łomży

Adresaci: dyrektorzy wszystkich typów szkół, liderzy szkolnych zespołów ds. ewaluacji wewnętrznej

Organizator: mgr Maria M. Ferenc

Uczeń i jego cyfrowy świat - wykorzystaniie narzędzi TIK w dydaktyce

Miejsce realizacji: platforma e-learningowa CEN w Białymstoku

Adresaci: nauczycieli, którzy są zainteresowani podniesieniem kompetencji cyfrowych, poznaniem aplikacji interaktywnych i ich wykorzystaniem w praktyce edukacyjnej

Organizator: Anna Krawczuk

Interaktywne prezentacje w WBTExpres

Miejsce realizacji: sala 203

Adresaci: zainteresowani nauczyciele

Organizator: Anna Krawczuk, Katarzyna Gagan

Szkolenie okresowe BHP.

Miejsce realizacji: CEN w Łomży

Adresaci: nauczyciele, pracownicy wszystkich typów szkół i placówek.

Organizator: Zbigniew Kossakowski

Kurs na kierownika wypoczynku

Miejsce realizacji: Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach, ul. Mikołaja Reja 67B

Adresaci: nauczyciele i inne osoby posiadające co najmniej średnie wykształcenie i trzyletni staż pracy opiekuńczo-wychowawczej lub dydaktyczno-wychowawczej

Organizator: Jarosław Cezary Słabiński

Opiekun Szkolnego Centrum Multimedialnego i Informacyjnego

Miejsce realizacji: CEN w Białymstoku, ul. Złota 4

Adresaci: zainteresowani nauczyciele

Organizator: Anna Krawczuk

Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały. Jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły. Szkoła dla Rodziców i Wychowawców

Miejsce realizacji: CEN, ul. Złota 4

Adresaci: zainteresowani nauczyciele

Organizator: Grażyna Łaniewska