Kursy doskonalące

Dostępne: 17 wyników ze wszystkich kategorii.

Kurs nadający uprawnienia do nauczania pierwszej pomocy

Miejsce realizacji: CEN w Łomży

Adresaci: nauczyciele edukacji dla bezpieczeństwa i inne chętne osoby

Organizator: mgr Iwona Puciłowska

Kurs dla kandydatów na wychowawców wypoczynku dzieci i młodzieży

Miejsce realizacji: CEN w Łomży

Adresaci: czniowie (którzy ukończyli 18 lat i zdają maturę), studenci, inne osoby legitymujące się świadectwem dojrzałości

Organizator: mgr Maria M. Ferenc

Szkolenie okresowe dla pracodawców i osób kierujących pracownikami

Miejsce realizacji: CEN w Łomży

Adresaci: dyrektorzy, wicedyrektorzy, kierownicy świetlicy inne osoby kierujące pracownikami

Organizator: mgr Zbigniew Kossakowski

Szkolenie okresowe z zakresu BHP dla nauczycieli i pracowników oświaty

Miejsce realizacji: CEN w Łomży

Adresaci: nauczyciele, pracownicy wszystkich typów szkół i placówek oświatowych

Organizator: mgr Zbigniew Kossakowski

Uczeń i jego cyfrowy świat - wykorzystaniie narzędzi TIK w dydaktyce

Miejsce realizacji: platforma e-learningowa CEN w Białymstoku

Adresaci: nauczycieli, którzy są zainteresowani podniesieniem kompetencji cyfrowych, poznaniem aplikacji interaktywnych i ich wykorzystaniem w praktyce edukacyjnej

Organizator: Anna Krawczuk

Interaktywne prezentacje w WBTExpres

Miejsce realizacji: sala 203

Adresaci: zainteresowani nauczyciele

Organizator: Anna Krawczuk, Katarzyna Gagan

Szkolenie okresowe BHP.

Miejsce realizacji: CEN w Łomży

Adresaci: nauczyciele, pracownicy wszystkich typów szkół i placówek.

Organizator: Zbigniew Kossakowski

Kurs na kierownika wypoczynku

Miejsce realizacji: Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach, ul. Mikołaja Reja 67B

Adresaci: nauczyciele i inne osoby posiadające co najmniej średnie wykształcenie i trzyletni staż pracy opiekuńczo-wychowawczej lub dydaktyczno-wychowawczej

Organizator: Jarosław Cezary Słabiński

Opiekun Szkolnego Centrum Multimedialnego i Informacyjnego

Miejsce realizacji: CEN w Białymstoku, ul. Złota 4

Adresaci: zainteresowani nauczyciele

Organizator: Anna Krawczuk

Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały. Jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły. Szkoła dla Rodziców i Wychowawców

Miejsce realizacji: CEN, ul. Złota 4

Adresaci: zainteresowani nauczyciele

Organizator: Grażyna Łaniewska