Kursy doskonalące

Dostępne: 42 wyników ze wszystkich kategorii.

Programowanie w Scratchu

Miejsce realizacji: ODN w Łomży

Adresaci: nauczyciele wszystkich typów szkół

Organizator: Bożenna Kossakowska

Programowanie w C+

Miejsce realizacji: ODN w Łomży

Adresaci: nauczyciele wszystkich typów szkół

Organizator: Bożenna Kossakowska

Terapia behawioralna dzieci z autyzmem

Miejsce realizacji: ODN w Łomży

Adresaci: nauczyciele, psycholodzy, logopedzi, pedagogodzy wszystkich typów placówek oświatowych i poradni psychologiczno-pedagogicznych

Organizator: Jolanta Boryszewska

Terapia behawioralna w teorii i w praktyce (III modułowe szkolenie bazowe)

Miejsce realizacji: ODN w Łomży

Adresaci: nauczycieli i specjalistów pracujących z uczniami z autyzmem, niepełnosprawnością, z trudnymi zachow

Organizator: Danuta Momot

Myślenie algorytmami. Nauka programowania w szkole.

Miejsce realizacji: CEN w Białymstoku

Adresaci: zainteresowani nauczyciele

Organizator: Katarzyna Gagan - CEN Białystok

„ Spójrz Inaczej” dla klas I – III.

Miejsce realizacji: CEN w Białymstoku

Adresaci: Nauczyciele, wychowawcy pracujący z dziećmi w klasach I-III.

Organizator: Grażyna Łaniewska - CEN Białystok

Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały; jak słuchać , żeby dzieci do nas mówiły?

Miejsce realizacji: CEN w Białymstoku

Adresaci: Nauczyciele, wychowawcy

Organizator: Grażyna Łaniewska - CEN Białystok

„STRAŻNICY UŚMIECHU” – program profilaktyczno-wychowawczy.

Miejsce realizacji: CEN w Białymstoku

Adresaci: Nauczyciele, wychowawcy pracujący z dziećmi w wieku 5-10 lat.

Organizator: Grażyna Łaniewska - CEN Białystok

Rozwijanie kreatywności uczniów

Miejsce realizacji: ODN w Łomży

Adresaci: nauczyciele poloniści wszystkich etapów kształcenia

Organizator: Dorota Dąbrowska

Gry literackie w szkole

Miejsce realizacji: ODN w Łomży

Adresaci: nauczyciele poloniści różnych etapów kształcenia, nauczyciele bibliotekarze

Organizator: Dorota Dąbrowska