Kursy doskonalące

Dostępne: 30 wyników ze wszystkich kategorii.

Platforma 4System - wspieranie edukacji stacjonarnej e-learningiem

Miejsce realizacji: CEN w Białymstoku, ul. Złota 4, sala 203

Adresaci: zainteresowani nauczyciele

Organizator: Anna Krawczuk, Katarzyna Gagan

Nauczanie programowania w klasach I-III

Miejsce realizacji: CEN w Białymstoku, ul. Złota 4, sala 203

Adresaci: zainteresowani nauczyciele

Organizator: Katarzyna Gagan

Program WBTExpres jako kreator interaktywnych materiałów edukacyjnych

Miejsce realizacji: CEN w Białymstoku, ul. Złota 4, sala 203

Adresaci: zainteresowani nauczyciele

Organizator: Anna Krawczuk, Katarzyna Gagan

Planowanie, organizowanie i dokumentowanie ewaluacji wewnętrznej - przedmiot badania: uczniowie są aktywni

Miejsce realizacji: CEN w Łomży

Adresaci: dyrektorzy, liderzy szkolnych zespołów ds.ewaluacji wewnętrznej

Organizator: Janina Arcimowicz

Emisja głosu

Miejsce realizacji: CEN w Łomży

Adresaci: nauczyciele wszystkich typów szkół

Organizator: Maria M. Ferenc

Kurs kierowników wycieczek szkolnych

Miejsce realizacji: CEN w Łomży

Adresaci: nauczyciele i wychowawcy wszystkich typów szkół i placówek

Organizator: Zbigniew Kossakowski

Szkolenie okresowe dla pracodawców i osób kierujących pracownikami

Miejsce realizacji: CEN w Łomży

Adresaci: dyrektorzy, wicedyrektorzy, kierownicy świetlic, inne osoby kierujące pracownikami

Organizator: Zbigniew Kossakowski

Szkolenie okresowe BHP

Miejsce realizacji: CEN w Łomży

Adresaci: nauczyciele, pracownicy wszystkich typów szkół i placówek.

Organizator: Zbigniew Kossakowski

Planowanie, organizowanie i dokumentowanie ewaluacji wewnętrznej - przedmiot badania "dzieci są aktywne"

Miejsce realizacji: CEN w Łomży

Adresaci: dyrektorzy, wicedyrektorzy i nauczyciele wchodzący w skład zespołów ds. ewaluacji wewnętrznej

Organizator: Maria M. Ferenc

Kompetencja kluczowa umiejętność uczenia się

Miejsce realizacji: CEN w Łomży

Adresaci: nauczyciele wszystkich typów szkół

Organizator: Maria M. Ferenc