Dodana: 18 kwiecień 2019 17:39

Zmodyfikowana: 24 kwiecień 2019 12:49

informacje o projekcie

Celem Projektu jest podniesienie innowacyjności nauczania oraz rozgrzeszenie oferty zajęć edukacyjnych poprzez wdrożenie szeregu nowoczesnych form wsparcia zarówno dla uczniów jak i ich nauczycieli w okresie od 01.01.2017r do 31.12.2018r.

W ramach  projektu  „E-szkoła – ZS nr 6”  Nr RPPD.03.01.02-20-0055/15 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego  2014-2020  zorganizowano:

o    zajęcia  Programowanie dla każdego

o    zajęcia  rozwijających  uzdolnienia chemiczne ,w tym:

  • wyjazd  edukacyjny do Centrum Nauki i Techniki w Łodzi
  • wyjazd edukacyjny  na Politechnikę Białostocką

o    zajęcia  rozwijających uzdolnienia – koło fizyczno-astronomiczne

o    zajęcia  „Z biologią za pan brat” 

o    zajęcia  „Mój świat, obserwuję, poznaję , badam” w tym:

  • wyjazd edukacyjny do Silvarium w Poczopku
  • wyjazd edukacyjny do Centrum Nauki Kopernik i Muzeum Ziemi

o    dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze dla uczniów gimnazjum

o    zajęcia „Z matematyką w świat” /dla uczniów gimnazjum i szkoły podstawowej

o    zajęcia „Origami matematyczne” /dla uczniów gimnazjum i szkoły podstawowej

o    zajęcia rozwijających uzdolnienia taneczno-gimnastyczne

o    poradnictwo w zakresie kariery edukacyjnej i zawodowej dla uczniów