EKSPERYMENT nr 3-Zajęcia naukowe- BIGLABY 2019

EKSPERYMENT nr 3-Zajęcia naukowe- BIGLABY

Na zajęciach naukowych "BIGLABY" realizowanych w ramach projektu "Odkrywamy talenty" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 przeprowadzaliśmy eksperymenty Odciski palców.

Przebieg doświadczenia:

1.Zaczerniliśmy dokładnie ołówkiem kawałek kartki tak, aby utworzyła się warstwa grafitu.

2.Pocieraliśmy czubek lewego palca wskazującego o grafit znajdujący się na papierze.

3.Odcieliśmy kawałek przezroczystej taśmy – ok. 2-3 cm i przykleiliśmy  ją do zabrudzonego grafitem palca.

4.Taśmę i przyklejaliśmy ją do kartki papieru.

5.Powtarzaliśmy czynności używając do tego celu pozostałych palców.

6.Oglądaliśmy wszystkie odciski palców za pomocą lupy.

 

Wynik: Wszystkie odciski palców mają taki sam wzór.

Wyjaśnienie:

Wewnętrzna warstwa skóry , zwana skórą właściwą ma wybrzuszenia. Naskórek ściśle przylega do skóry właściwej mając taki sam kształt. U każdego człowieka obserwujemy niepowtarzalny, właściwy tylko jemu wzór odcisków palców zwany liniami papilarnymi. Ten osobisty wzór tworzy się na 5 miesięcy przed urodzeniem i nie zmienia się do końca życia.