Projekt czytelniczy "Podlaskie Spotkania z Pisarzami". Edycja 10

Od września 2019 r. rusza kolejna edycja projektu  autorstwa białostockiego oddziału Towarzystwa Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich, realizowanego w partnerstwie z Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku.  Projekt jest finansowany przez Urząd Miasta w Białymstoku.

We wrześniu i październiku odbędą się spotkania autorskie z współczesnymi pisarzami i  przeprowadzony zostanie konkurs "Czy znasz twórczość ...?".   Podsumowanie projektu jest planowane w listopadzie podczas konferencji nauczycieli bibliotekarzy.  W tym roku zaprosiliśmy autorów:

Katarzyna Janowicz - Timofiejew (szkoła podstawowa klasy I -III)

  • Termin spotkań: październik (do ustalenia)
  • Miejsca spotkań: SP 10, SP 16, SP 19, SP 20 , SP 37

Zuzanna Orlińska (szkoła podstawowaklasy IV-VI)

  • Termin spotkań: 17 września
  • Miejsca spotkań: SP nr 2, SP 4, SP 43

Agnieszka Tyszka (szkoła podstawowaklasy VII-VIII)

  • Termin spotkań: 10-15.10 (do ustalenia)
  • Miejsca spotkań: CEN, SP 29, SP 45

Zofia Piłasiewicz (szkoła średnia)

  • Termin: 23-25 października 2019 r. (do ustalenia)
  • Miejsca spotkań: CEN, I LO, Zespół Szkół Mechanicznych CKU

Zapraszamy nauczycieli i uczniów do udziału w spotkaniach autorskich  - prosimy o kontaktowanie się z nauczycielami bibliotekarzami szkół organizujących spotkania (kontakt poprzez strony www szkół) . 

Zapraszamy uczniów o udziału w konkursie czytelniczo - plastycznym. Opiekunów prosimy o zarejestrowanie  się poprzez  formularze  zgłoszeniowe dostępne  na stronie  - http://www.cen.bialystok.pl/bibservis/pszp-edycja-biezaca?id/547/konkurs

Olga Topolewska, koordynator projektu