Dodana: 7 październik 2016 12:03

Zmodyfikowana: 27 październik 2016 11:11

Konferencja Nowy rok szkolny z CEN

6 października w Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku odbyła się konferencja Nowy Rok Szkolny z CEN. Do udziału w konferencji zaproszono dyrektorów, nauczycieli oraz przedstawicieli Jednostek Samorządu Terytorialnego województwa podlaskiego.

Konferencja Nowy Rok Szkolny z CEN to coroczne przedsięwzięcie, inaugurujące działania placówki w bieżącym roku szkolnym. W tym roku zostało ono zorganizowane w zmienionej formule, w której nowością były indywidualne spotkania z konsultantami CEN, prowadzone przed sesją plenarną i po konferencji. Konsultacje stanowiły doskonałą okazję do uzyskania szczegółowych informacji związanych z ofertą szkoleniową oraz działaniami CEN realizowanymi w poszczególnych obszarach edukacji.

Sesję plenarną konferencji rozpoczęli: pan Zdzisław Babicz, dyrektor Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku oraz pani Anna Krawczuk, wicedyrektor CEN. Następnie głos zabrał pan Bogdan Dyjuk, Członek Zarządu Województwa Podlaskiego. Zadania Kuratora Oświaty przewidziane do realizacji w roku szkolnym 2016/2017 zaprezentowali: pani Elżbieta Kamińska, dyrektor . Przedsięwzięcia i inicjatywy edukacyjne CEN przedstawił pan Zdzisław Babicz. Do biblioteki pedagogicznej nie tylko po książki - to propozycja działań Biblioteki Pedagogicznej CEN, które omówiła pani Anna Krawczuk. Ciekawymi spostrzeżeniami o tym, jak uczą polscy nauczyciele podzielił się z audytorium pan Aleksander Pawlicki, wykładowca dydaktyki w Szkole Edukacji Uniwersytetu Warszawskiego i Polsko -Amerykańskiej Fundacji Wolności, trener Grupy Trampolina, Podczas konferencji zaprezentowano także wybrane inicjatywy edukacyjne realizowane na Podlasiu. Były to m.in.: konkurs Technotalenty, III Ogólnopolski Konkurs Wielka Liga Czytelników, Dusza się rusza – projekt Pracowni Integra, objęty patronatem Prezydenta Miasta Białegostoku, skierowany do wszystkich osób zainteresowanych własnym rozwojem. Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku jest partnerem w realizacji ww. przedsięwzięć.

Wszyscy uczestnicy konferencji otrzymali materiały konferencyjne.

Oprac. K. Gagan